Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vill du köra försvarets nya Jehubåt?

Finländska marinens U-700 "JEHU" (Watercat M18 AMC)
Bildtext Jehu-båten in action.

Nylands brigad letar nu efter avtalssoldater för marinens nya båtar, Jehuna. Avlönade soldater behövs eftersom beväringstiden inte räcker till när man utbildar manskap för de nya stora strids- och landstigningsbåtarna.

Nylands brigad erbjuder nu 16 avtalssoldater möjlighet till en ettårig sjöfartsutbildning med lön. Det är frågan om ett nytt system.

- Vi skapar på det här sättet en resurs och har inom en snar framtid bemanning för alla tolv båtar, berättar kaptenlöjtnant Mikael Jensén vid Nylands brigad.

Utbildningen ges också för uppgifter på Jurmo-båtar och G-båtar.

Finländska marinens U-700 "JEHU" (Watercat M18 AMC), överlåtelseceremoni i Ekenäs
Bildtext Tolv Jehubåtar behöver personal. De första överläts till marinen i Ekenäs i somras.

För behörighet som befälhavare på Jehu-båten krävs minst två års sjöpraktik. Efter ett år hoppas marinen kunna erbjuda en fortsättning för dem som har gått utbildningen.

- Målet är att få dem i aktiv tjänst och kunna anställa dem på ett femårskontrakt som är normalt för underofficerare. Om det inte lyckas har vi ju ändå kompetent befäl till de här båtarna i reserven, fortsätter Jensén.

Beväringstiden för kort

Att utbilda beväringar till uppgiften är inte ett alternativ eftersom tiden helt enkelt inte räcker till.

Jehu-klassen är så pass mycket större än den tidigare Jurmo-klassen. Det krävs en högre kompetens än den man hinner ge under beväringstiden, förklarar Jensén.

- Beväringarna har ändå begränsad tid. Hela beväringstiden kan inte användas till utbildning i sjöfart.

De 16 som söks får sin utbildning vid Nylands brigad, Sjökrigsskolan och Kustflottan och de får arbeta på olika fartyg inom marinen.

Lönen är cirka 1 400 euro per månad plus ett individuellt tillägg.

Lyckat tidigare pilotprojekt

Finska vikens marinkommando har testat utbildningssystemet med avlönade soldater i ett pilotprojekt för två år sedan. Då fick man mer arbetskraft till missilbåtarna.

- Då anställde man också 16 avtalssoldater. Av dem fortsatte 60 till 70 procent i tjänst efter utbildningsåret.

De tre första Jehu-båtarna överläts till marinen i somras. Allt som allt har marinen beställt tolv stycken Jehu-båtar.