Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Tjänsteman: Jag kartlägger nya arbetslösa

Från 2015
Uppdaterad 27.01.2016 16:43.
Arbets- och näringsbyrån i Karis.
Bildtext Arbets- och näringsbyrå.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Vi gör så gott vi kan inom ramarna för nedskärningar och personalminskningar, som vi inte rår på. Det är vanligt att en tjänsteman är ansvarig för ca 800-900 kunder, berättar Katarina Ödahl som arbetar vid arbets- och näringsbyrån i Åbo.

Katarina skriver:

Jag är visstidsanställd på Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå. Jag har som främsta uppgift att kartlägga nya kunder. Oftast sker det per telefon, men vi kan också ta emot kunder personligen vid behov.

Vi försöker uppehålla en bra stämning på arbetsplatsen och det är självklart viktigt att bemöta kunden så bra man kan med de resurser som finns, även om vi inte har möjlighet att dela ut passande lönearbete.

Det kan gå fel

Med tanke på de rådande omständigheterna så kan det självklart gå fel i processen ibland. Inbesparingarna gör att vi får mer och mer att sköta och det är mycket vi ska komma ihåg, mycket för en mänsklig hjärna att hålla reda på. Lagar och regler ändras alltid nu som då och ansvarsområden flyttas från en person till en annan. De eventuella fel som uppstår är dock i de allra flesta fall lätta att korrigera om felet upptäcks.

I år fanns det mindre lönestödspengar än tidigare och potten minskade abrupt, med den påföljd att det som var kvar enbart kunde beviljas åt långtidsarbetslösa. Det var inte trevligt för oss frontarbetare att börja informera kunderna om detta. I oktober kom det dock ett tillfälligt tillskott i kassan.

Utvecklingen är den att både kundströmmarna och skötseln av ärenden styrs till nätet. Vi har allt mindre tid för mottagning, vissa avdelningar tar inte emot alls utan tidsbokning längre. Tanken bakom detta är att den personliga betjäningen ska kunna koncentreras till dem som verkligen behöver ett fördjupat stöd, medan de rutinmässiga sakerna ska ske elektroniskt.

Olika ansvarsområden

Jag har jobbat med kartläggning av nya kunder i snart fyra år. De kunder som anmäler sig via nätet kommer på en lista, vi ringer upp dem i kronologisk ordning och den listan blir så gott som aldrig tom.

Vi som jobbar i kartläggningsteamet registrerar de nya kundernas behov av tjänster och deras kunnande. Vi reder också ut deras rätt till utkomstskydd.

Efter detta flyttar vi kunderna till den avdelning som bäst kan stöda dem i den arbetsmarknadssituation de befinner sig i. Det finns till exempel separata team för ungdomar under 25 år, som kan erbjuda denna grupp de stödåtgärder som är mest ändamålsenliga för dem.

Det är alltså inte en och samma tjänstemän som tar hand om en ny kund från början till slut här på byrån i Åbo. Det här är på gott och ont. En hel del andra byråer har annan praxis.

Vi har inte lönearbete att erbjuda åt alla

Grovt taget kan man säga så, att de som har behov av kompetensutveckling eller stöd i sin jobbsökning kan vi hjälpa. Men för dem som enbart behöver hitta lönearbete har vi frontarbetare inget annat att erbjuda än de arbetsplatser som redan finns på våra internetsidor. Vi kan ju inte själva skapa nya arbetsplatser.

Det vi kan erbjuda är jobbsökarrådgivning, jobbsökarkurser enligt utbildningsnivå och jobbcoachning. Jag rekommenderar att man tar för sig av dessa tjänster, de är gratis för kunderna och de kan tillföra något nytt. Med hjälp av jobbcoacher har också många hittat jobb.

Ifall det inte finns intresse för eller behov av dessa tjänster så lämnas kunden ofta att klara sig själv för en tid, de får söka jobb på egen hand. De arbetserbjudanden som vi skickar åt kunder per post är nästan alltid sådana jobb som färdigt finns på våra internetsidor, öppna för alla att söka. Men det finns ibland arbetsgivare som inte vill publicera vakanser på nätet, då är enda sättet att få veta om dem att vara kund hos oss.

Det är bra att ha en uppdaterad CV publicerad i nättjänsten på CV-netti, eftersom detta gör det möjligt för en arbetsgivare att ta kontakt direkt med kunden. Det är av största vikt i dag att kunden själv är aktiv.

Katarina Ödahl
tjänsteman vid Arbets- och näringsbyrån i Egentliga Finland

Spotlight tackar för era berättelser!

Vi tackar alla som har bidragit med berättelser om arbetslöshet! På basen av era berättelser gjorde vi programmet
Spotlight: Utan jobb, utan hjälp som sänds 9 februari klockan 20 i Yle Fem.