Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Knepigt dagispussel i Åbo - kunde planerat dagis i Rosenkvarteret vara svenskt?

Från 2015
leksaksbuss
Bild: Yle/Malin Ekholm

Det är fortfarande oklart hur det blir med de svenskspråkiga dagisplatserna i centrum av Åbo om planerna för Rosenkvarteret godkänns.

Fastighetsbolaget TVT, som ägs av Åbo stad, vill bygga höghus på tomten. I så fall skulle Skolgatans daghem och det finskspråkiga daghemmet intill rivas. Ett nytt daghem planeras i de nya husen, men det totala antalet dagisplatser skulle i så fall minska från de nuvarande 220 till 140. Orsaken till minskningen är bland annat att trafiken ökar på området och att det helt enkelt inte finns tillräckligt med parkområden på tomten för dagisverksamheten.

Åbo stad meddelar att planeringsarbetet är i ett mycket tidigt skede. Därför har man exempelvis inte fattat beslut om hur daghemsverksamheten ska se ut i det nya Rosenkvarteret, om dagisverksamheten ska vara på svenska eller finska. Staden förhandlar också med TVT som bäst. Meningen är att utreda om TVT kunde bygga ersättande dagisutrymmen åt staden.

Det nya höghuset vid Skolgatan i Åbo
Bildtext Ett 16 våningar högt hus kan byggas vid Skolgatan.
Bild: Arkitektbyrå Jarmo Saarinen Oy

"Stort behov av dagisplatser"

Hursomhelst måste Åbo stad hitta ersättande utrymmen om Skolgatans daghem rivs. Det säger Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkiga undervisningen i Åbo.

- Vi har nog ett stort behov av dagvårdsplatser. Den nya Braheskolan gav till en viss del nya dagvårdsplatser men de är redan upptagna och där har redan bildats köer. Vi har behov av att få behålla dagisplatserna på Skolgatans daghem. Med den ökning som vi har nu kan vi inte tillgodose behovet endast med de privata platser som finns, säger Kjellman.

"Daghemsverksamheten i Rosenkvarteret kunde vara på svenska"

Liliane Kjellman
Bildtext Liliane Kjellman
Bild: Yle/Marie Söderman

I nuläget finns det cirka 90 svenskspråkiga daghemsplatser på Skolgatan.

- Vi behöver ersättande utrymmen i centrum om Skolgatans daghem rivs. Daghemmet är den enda enheten där vi har våra integrerade specialgrupper. Trycket på svensk dagvård i centrum är väldigt stort. Vi har behov av att behålla de platser som vi har i centrum, men måste också öka på antalet dagvårdsplatser i centrum, fortsätter Kjellman.

I och med planerna för Rosenkvarteret måste staden alltså tillgodose behovet av platser innan man avstår från Skolgatans daghem. Kjellman hoppas att daghemmet som kommer att finnas i det nya Rosenkvarteret skulle vara svenskspråkigt.

- Det är knepigt att hitta utrymmen för exempelvis 140 barn i Åbo centrum. Vi ser det inte heller som ett alternativ att splittra enheten på Skolgatan till olika håll inom staden. Vi behöver en enhet med åtminstone det platsantalet som vi har nu. Förstås skulle det vara ett attraktivt alternativ för oss att det skulle finnas ett svenskspråkigt daghem i de nya utrymmena som planeras i Rosenkvarteret.

Hård konkurrens om dagisutrymmen

Legobitar på ett eftis
Bild: Yle/ Philip Stenkula

Konkurrensen om daghemsutrymmen i Åbo centrum är ändå hård.

- Det här gäller säkert både inom svenskspråkig och finskspråkig dagvård. Men vi kan inte minska på den svenskspråkiga kommunala dagvården.

Kjellman hänvisar till stadens egna riktlinjer, enligt vilka 70 procent av dagvården ska skötas av staden och 30 procent av privata aktörer.

- Vi har redan uppnått de här målsättningarna. Därför anser jag att behovet är akut och att de här platserna ska finnas för oss i framtiden. Vi har en skyldighet att erbjuda kommunala dagvårdsplatser.

I dag, onsdag, ordnar Åbo stad ett invånarmöte om planerna för Rosenkvarteret. Mötet inleds klockan 18 i Rosenkvarteret på adressen Allégatan 11.