Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt stimulanspaket från ECB?

Från 2015
Uppdaterad 03.12.2015 14:34.
ECB:s huvudbyggnad i Frankfurt
Bildtext ECB:s byggnad i Frankfurt med skulptur av konstnären Guiseppe Penone
Bild: EPA/BORIS ROESSLER

De svaga ekonomiska utsikterna och den låga inflationen sätter press på Europeiska centralbanken, ECB att besluta om nya stimulansåtgärder. Marknaden förväntar sig att penningpolitiken blir ännu mer expansiv.

ECB:s råd samlas på torsdag för att besluta om räntepolitiken och andra penningpolitiska åtgärder. Om ECB låter bli att göra några som helst nya utspel kommer det tolkas som ett stort bakslag. Särskilt som ECB på sitt möte i oktober lät förstå att nya åtgärder bereds inför mötet i december. Det är troligt att centralbanken har något nytt att komma med.

Låga räntor och svag euro

Trots att centralbanken har fört en expansiv penningpolitik redan en tid genom att pumpa ut pengar till bankerna och genom låg styrränta och negativ depositionsränta har inflationen bara ökat marginellt. ECB:s mål är att inflationen ska vara nära, men under två procent. I oktober var inflationen i eurozonen 0,1 procent.

Med nuvarande takt är det långt kvar till två procent. Förväntningarna om nya åtgärder på torsdag har redan sänkt räntorna och eurons yttre värde. Trots att ECB:s mål inte är att kontrollera valutakursen har den lägre eurokursen positiva effekter på eurozonens ekonomi.

Dels underlättas exporten från euroländer till länder utanför valutaunionen, dels höjer den svagare euron importpriserna och skapar därmed en högre inflation. Depositionsräntan för bankerna är nu -0,2 procent. Det betyder att bankerna måste betala för att deponera pengar i centralbanken.

Tanken är att bankerna lånar ut sina överskott till exempelvis företag som åtminstone kan ge någon avkastning. För den ekonomiska expansionen är det också bättre att pengarna finns i omlopp i ekonomin, än att de ligger i centralbanken.

Ytterligare räntesänkningar?

Realräntorna är redan nu negativa och förväntningarna är att räntorna kommer att sjunka ytterligare. En allmän uppfattning inför ECB-mötet är att depositionsräntan sänks ytterligare med kanske 0,10 procentenheter.

En radikal åtgärd skulle vara att ECB sänkte den vanligaste styrräntan från nuvarande 0,05 procent till noll eller till och med under noll. Det här alternativet är ändå inte sannolikt.

ECB pumpar ut ännu mera pengar?

Ett annat medel för ECB att få fart på den stagnerade europeiska ekonomin är det som ekonomerna kallar kvantitativa lättnader. ECB har ökat likviditeten på marknaden genom att köpa statsskuldebrev och andra värdepapper som har säkerheter för 60 miljarder euro per månad.

Nu förväntas taket höjas till 70-80 miljarder euro per månad. Dessutom har man spekulerat kring möjligheten att ECB förlänger programmet med ett drygt halvt år till mars 2017. Idén är att öka bankernas utlåning till företag och konsumenter genom att sänka kreditkostnaderna.

ECB:s räntebesked kommer torsdagen den 3 december klockan 14.45. Chefdirektör Mario Draghis presskonferens sänds kl. 15.30 på ECB:s webbplats.