Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mechelingatans parkering försvinner – här parkerar du istället

Från 2015
En trafikkarta över Helsingfors boendeparkeringszoner. Det gula området markerar ett område som inte ännu är i bruk som parkeringszon
Bildtext Zon F ska bli större och omfatta även Sandudd
Bild: Stadsplaneringsverket i Helsingfors/Trafikplaneringsavdelningen

Utvidgad boendeparkeringszon på Sandudd ska ersätta parkeringsplatserna på Mechelingatan. Planen är att 100 parkeringplatser på natten, kvällar och veckoslut ska försvinna när Mechelingatan renoveras.

Trafikplanen för Mechelingatan innebär att parkering längs gatan inte längre kommer att vara möjlig mellan Södra Hesperiagatan och Sanduddsgatan. Då försvinner ungefär 100 platser ämnade för kvälls-, natt- och veckoslutsparkering.

För att göra det lättare för invånarna i området att hitta en parkeringsplats vill stadsplaneringsnämnden nu utvidga Främre Tölös boendeparkeringszon, zon F. I framtiden ska zon F omfatta även Sandudd.

Besvär sätter käppar i hjulen

Trafikplanen för Mechelingatan godkändes hösten 2013. Parkeringsplatserna försvinner när renoveringen av gatan börjar, men när det sker är ännu oklart. Ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen lägger än så länge projektet på is.

Utvidgningen av boendeparkerinsgzon F sker senast i samband med att Mechelingatan renoveras. Förslaget godkändes på stadsplaneringsnämndes möte på tisdagen.

Ändringar i villkoren för parkeringstillstånd

Samtidigt godkände nämnden förändringar i villkoren för boende- och företagsparkeringstillstånden.

Bland annat ska en person i framtiden kunna få två enskilda parkeringstillstånd för var sitt fordon. Priset på det andra tillståndet skulle då vara 1,5 gånger högre än ordinarie pris.

I dagsläget kan en person endast ha ett boendeparkeringstillstånd som kan gälla för högst två fordon. De två fordonen får inte vara parkerade på boendeparkeringsområde samtidigt.

Fem tillstånd istället för tre

Också företagsparkeringstillstånden ändras så att ett tillstånd bara gäller för ett fordon. I gengäld kan ett verksamhetsställe få beviljat totalt fem stycken tillstånd. I nuläget är gränsen tre.

Ändringarna ska underlätta användandet av elektroniska tjänster, minska missbruket av tillstånden och effektivera övervakningen.