Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos barnhem för småbarn töms under våren - nu ska allt fler vårdas i familjer

Från 2015
Uppdaterad 01.12.2015 21:26.
Spjälsäng med hängande leksaker
Bild: Yle/Anna Savonius

Åbo stads barnhem för småbarn under skolåldern omvandlar sin verksamhet. Barnen ska i allt större grad placeras i fosterfamiljer. Päivöläs personal ska istället stöda fosterfamiljer.

I flera andra av de största städerna i landet har anstalter helt eller delvis ersatts av fosterfamiljer då det gäller brådskande omhändertaganden eller omhändertaganden inom öppenvården. Nu ska allt fler barn vårdas i fosterfamiljer också i Åbo.

Mottagningshemmet för småbarn i Åbo har två avdelningar och är avsett för barn under sju år. Under år 2014 placerades 43 barn brådskande på hemmet.

De två senaste åren har man utbildat jourhavande fosterfamiljer. Trots det har få barn kunnat placeras hos familjerna då det inte funnits personalresurser för att stöda fosterföräldrarna och ta hand om träffar mellan det placerade barnen och dess föräldrar. Nu har stödfunktionerna utvecklats och meningen är att under våren 2016 stegvis övergå till att de omhändertagna barnen vårdas i fosterfamiljer.

Arbetsuppgifterna för de anställda på mottagningshemmet förändras i och med att verksamheten läggs om. Personalen på mottagningshemmet övergår till att koordinera verksamheten och stöda fosterfamiljerna.

Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo antecknade ärendet för sin kännedom på tisdag kväll. Enligt beredning är det i barnets intresse att placeras hos en familj eftersom vårdarna då inte byts ut.

Kostnaderna för placering av ett barn hos jourhavande fosterfamiljer är mellan 2200 och 2800 euro i månaden. På mottagningshemmet var kostnaderna 486 euro per vårddygn år 2014.