Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö funderar på kosthållets framtid

Från 2015
Grytor som kan rengöra sig själva.
Bildtext I juni ska en arbetsgrupp vara klar med en utredning om kosthållets konkurrensutsättning i Hangö.
Bild: Yle/Tove Virta

Kosthållet kan eventuellt konkurrensutsättas i Hangö. En arbetsgrupp har tillsatts för att gå igenom kosthållets funktioner.

Arbetsgruppen ska ha utredningen färdig den 1 juni nästa år.

Anja Roos (Saml) är ordförande för gruppen.

I gruppen ingår också Pekka Tuunanen (Sannf), Bengt Lindholm som är chef för intern service, servicechef Eivor Lundqvist, Sirpa Råberg representerar grundtryggheten och Karl-Erik Gustafsson bildningsväsendet. En facklig representant ska också vara med.

Andra sakkunniga kallas vid behov till mötena.

Eero Koli (C) föreslog i stadsstyrelsen att man inte tillsätter en arbetsgrupp som utreder kosthållets funktioner. Hans förslag fick inget understöd.