Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Bedömningen i skolorna är inte rättvis

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
elever vid pulpeter skriver i häften
Bildtext Elevernas vitsord beror inte bara på kunskapsnivån, utan på lärarna.
Bild: Yle / Toni Pitkänen

Det finns stora skillnader i hurudana betyg eleverna får, beroende på vilken skola de har gått i. Detta beror bland annat på att det inte finns ordentliga riktlinjer för vad som krävs för varje enskilt vitsord.

Elevernas betyg varierar mycket beroende på i vilken skola de har gått. Utbildningsstyrelsen har jobbat fram kriterier för vad eleven ska prestera för att få en åtta i betyget. Sen är det upp till läraren att göra egna kriterier för om vitsordet blir högre eller lägre.

Det har också diskuterats ifall man borde ha kriterier för vitsord fem. Men det finns ett problem:

- Vi anser att det inte skulle sporra till lärande. Har en elev svårt i ett ämne kan det lätt hända att denne kollar kriterierna för femman och strävar endast dit, för att ens komma igenom, säger Bob Karlsson som är direktör på Utbildningsstyrelsen.

Han erkänner att det finns problem i det nuvarande betygssystemet, men tycker att systemet ändå fungerar relativt bra.

Inte jämställt

Henrik Litonius är högstadielärare i matematik och historia vid Sökövikens skola. När han bedömer sina elever försöker han förutom att se på provresultat och inlämningsarbeten också titta på hur eleven har betett sig i klassen under kursen.

- Klart att betygsättningen inte är jämställd. Det upptäcker man främst i andra stadiet när det kommer elever som har nio i ämnet men inte kan någonting medan en elev med en sjua kan väldigt mycket. Sådana variationer beror långt på lärarens bedömning.

Henrik tycker att lärarna borde samarbeta mera när de ska bedöma sina elever, inte bara skolor och kommuner emellan, utan också på riksnivå. Rent praktiskt är sådant svårt att genomföra.

Självbedömning en ny metod

Henrik nämner ett nytt system som blivit populärt som han själv inte ännu har provat i sin bedömning.

- Eleven sätter sig ner tillsammans med läraren och får bedöma sig själv. Man jobbar fram ett vitsord tillsammans.

Den bakomliggande idén är att fokuset då skulle flyttas från siffervitsordet till att verkligen försöka lära sig. Detta eftersom eleven själv skulle få vara med och sätta upp mål och metoder för sitt lärande.

Mer om ämnet på Yle Arenan