Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Alla bollar i luften inom svenska dagvården i Lojo

Från 2015
Daghemmet Laban i Lojo.
Bildtext Det är oklart var dagisbarnen i Laban ska finnas i framtiden.
Bild: Yle/Minna Almark

Daghemmet Laban måste kanske flytta till tillfälliga lokaler tills man hittar en permanent lösning, säger bildningsdirektör Katri Kalske. Helt klart är ändå att Laban på lång sikt inte kan vara kvar på nuvarande ställe eftersom byggnaden är för liten.

Stadsstyrelsen sade i måndags (30.11) enhälligt nej till en rockad inom dagvården. Tanken var att daghemmet i Gunnars skulle flytta till nybygget Ojaniittu när det står klart.

Daghemmet Laban skulle sedan ha flyttat in i lokalerna i Gunnars och man hade på så sätt kunna lösa bristen på rum inom den svenska dagvården.

Politikerna i stadsstyrelsen var ändå av annan åsikt och nu gäller det att hitta en ny lösning för den svenska dagvården.

Dyrt bygga nytt

Lojo stad har i över ett års tid jobbat med en lösning för den svenska dagvården.

Man har bollat med möjligheten att bygga ett helt nytt svenskt daghem i centrum. Men nu måste Lojo sanera två skolor för dyra pengar och ett nybygge för ett daghem skulle kosta omkring 3 miljoner euro.

- Det kan hända att det helt enkelt blir för dyrt, säger Katri Kalske.

En möjlighet som staden har utrett är ett samarbete med den læstadianska Fridsföreningen. Tanken är att Fridsföreningen bygger en lokal för ett daghem som staden sedan hyr. Föreningen behöver själv lokalerna bara under helger och kvällar så det är en lyckad lösning för alla parter.

- Vi har bekantat oss med ett likadant samarbete i Tavastehus och där fungerade det väl, säger Kalske.

Samtidigt understryker hon att alla bollar är i luften och inget är avgjort ännu.

Hiiden opisto behöver Laban

I den ursprungliga planen fanns en tanke om att då Laban flyttar ut kan Lojos medborgarinstitut Hiiden opisto flytta in i de tomma lokalerna.

- Det är fortfarande meningen eftersom Laban behöver en ny lösning. Men Hiiden opisto kan flytta in i källaren i gymnasiet och kan stanna där en tid tills vi löser läget för Laban, säger Kalske.

Hon säger att Laban kanske måste flytta till tillfälliga lokaler tills man hittar en ny lösning för daghemmet.

Ett alternativ är att flytta barnen i Laban till Ojaniittuhuset.

- Det är ändå ingen långsiktig lösning eftersom vi vill öppna ett öppet daghem i Ojaniittu. Med den nya dagvårdslagen som begränsar möjligheterna för barn med föräldrar hemma att få dagvård behöver det finnas andra lösningar så som ett öppet daghem, säger Kalske.

Hon understryker också att läget inom den svenska dagvården i Lojo just nu är kritiskt.

- Alla platser är fulla. Vi kan inte ta emot flera barn just nu, säger Kalske som ändå poängterar att ingen ännu har blivit utan dagvård på svenska i Lojo.

Lojo har daghem i Virkby och i centrum. Det är särskilt i centrum och i norra Lojo antalet svenskspråkiga ökar i antal. Daghemmet Laban har plats för 47 barn.