Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnets rätt till dagvård beror nu på hemort

Från 2015
Uppdaterad 03.12.2015 09:58.
daghemmet lyan i Grankulla
Bildtext Alla barn har inte samma rätt till småbarnsfostran nästa år.
Bild: Marianne Sundholm

Omkring tio kommuner väljer att trotsa regeringens begränsningar av den subjektiva dagvårdsrätten. Helsingfors och möjligtvis Esbo finns bland dem.

Kommunerna i huvudstadsregionen har reagerat väldigt olika på regeringens förslag om att begränsa rätten till dagvård. I Helsingfors beslöt stadsstyrelsen att inte begränsa rätten alls, och det förslaget bekräftades när Helsingfors budget slutligen godkändes av fullmäktige på onsdag kväll.

Esbo utreder konsekvenser

Även Esbo behandlade sin budget i går och har i budgetförhandlingarna bestämt att inte automatiskt göra ändringar enligt regeringens förslag. Men staden fattade inte ännu något beslut i saken: först ska Esbo göra en utredning för att se vad ett sådant beslut skulle ha för konsekvenser.

Den subjektiva rätten till dagvård stöder familjer, arbetsgivare och hela samhället.

― Saara Hyrkkö (Gröna)

Saara Hyrkkö, grön fullmäktigeledamot och stadsstyrelseledamöt i Esbo, poängterade att dagvården framför allt handlar om barnens rätt till småbarnsfostran, sociala relationer och trygghet, men att rätten till heltidsdagvård har bredare konsekvenser än så.

- Den stöder familjer, arbetsgivare och hela samhället. Förutom konsekvenserna för barnen måste man se på hur en begränsning skulle påverka till exempel snuttjobbande mammors möjlighet att ta emot arbete.

Vanda gör enkät till småbarnsfamiljer

Vanda har beslutat att göra som regeringen föreslagit. Där begränsas den subjektiva rätten till dagvård för de familjer där den ena eller båda föräldrarna är hemma. Staden vill nu att småbarnsfamiljerna i fråga svarar på en enkätför att berätta vad de önskar av de 20 timmar småbarnspedagogik deras barn kommer att få nästa år.

pyssel med hamapärlor på daghem
Bild: Marianne Sundholm

Omkring tio städer trotsar regeringen

Enligt Kommunförbundet är det omkring tio städer och kommuner i Finland som valt eller överväger att välja att inte göra de begränsningar regeringen föreslår. Till de här hör bland annat Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kotka och eventuellt alltså Esbo.

På Kommunförbundet förklarar Jarkko Lahtinen, sakkunnig inom området småbarnsfostran, att kommunerna har fritt fram att välja hur de gör i frågan trots att regeringens förslag gäller en lagändring.

Om kommunerna tycker de har råd att erbjuda mer är det fritt fram.

- Lagändringen är ju inte godkänd ännu, men lagen bestämmer bara en minimi- eller maximinivå för servicen. Om kommunerna tycker de har råd att erbjuda mer är det fritt fram.

Han tror också att läget kan se annorlunda ut redan vid nästa års budgetbehandling.

När städerna behandlar budgeten för 2017 kan det se annorlunda ut.

- Budgetförhandlingarna nu handlar i de flesta fall bara om dagvårdsplatserna från och med hösten 2016, det är bara fråga om fem månader. När städerna behandlar budgeten för 2017 kan det se annorlunda ut.

Barnen har nu olika rätt till dagvård beroende på vilken sida om kommungränsen de bor. Är det problematiskt?

- Det finns skillnader i dagvården redan nu mellan kommunerna, bland annat är det stor skillnad på vad dagvården kostar, säger Lahtinen. Jag ser inte begränsningen som någon stor katastrof, men det är en känslig sak.

Riksdagens kulturutskott behandlade och godkände lagändringenpå onsdag.