Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Järnvägen förstärks ut till Vasklot

Från 2015
Uppdaterad 03.12.2015 09:44.
Tågskenor
Bildtext Arkivbild. Järnvägsräls.

Rälsen ut till Vasa hamn ska grundförbättras. Vasa stad står för högst 650 000 euro, Trafikverket står för resten.

Det var en stolt stadsdirektör Tomas Häyry som på onsdagen berättade om avtalet som han skrivit på tillsammans med Trafikverkets representant.

Rent konkret handlar det om grundförbättringsarbete - byte av mark och syllar för att förbättra bärigheten och göra den ungefär tre kilometer långa spårsträckningen mer pålitlig.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.
Bildtext Tomas Häyry

- Delvis har det varit problem med tunga tågset och delvis har sträckningen varit i så dåligt skick att den ständigt har orsakat praktiska problem för godstågen, säger Tomas Häyry.

Väntas kosta över 650 000 euro

Men snart ska problemen alltså vara över. Grundförbättringen, som också innefattar en upprustning av järnvägsbron vid Sandö, kommer att planeras under år 2016. Det är ännu oklart när själva arbetet inleds.

Oklart är det också vad prislappen blir i slutändan, men Trafikverket kommer att stiga in och ta den del av kostnaden som överstiger 650 000 euro. Enligt Tomas Häyry väntas den totala summan bli betydligt större än 650 000 euro.

- Arbetet ska ju upphandlas, och innan det är gjort så vet vi inte vad kostnaden blir i slutändan, säger Tomas Häyry.

Vasa hamn
Bildtext Vasa hamn

Vasa står för 650 000 euro

Vasa stad har genom beslut i stadsstyrelsen och -fullmäktige förbundit sig att stå för upp till 650 000 euro. Den summan är uppdelad på två delar; 150 000 euro för upprustningen av järnvägsbron och 500 000 euro för spåråtgärderna.

Den resterande summan står Trafikverket för.

- Det här är ett ganska betydande avtal. Det gör det möjligt för oss att med full kraft utveckla godsströmmarna till och från Vasa hamn. Det har stor betydelse för det logistiknätverk som vi håller på att utveckla, säger Tomas Häyry.

3/12 klockan 9:40. Artikeln har uppdaterats och felaktiga siffror har korrigerats.