Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna har blivit räddare

Från 2015
Uppdaterad 03.12.2015 08:58.
Bild: YLE / bildmontage: Johan Lindström

Finländarna bekymrar sig över rasism, säkerhet och ekonomi, visar en undersökning om våra värderingar från T-media.

Känslan av otrygghet har ökat på sistone och det märks bland annat genom att tilltron till både kyrkan och försvaret har ökat.

Förtroendet för regeringen fortsätter att minska medan längtan efter trygghet ökar bland finländarna, visar undersökningen. Allt fler betonar vikten av att leva i en trygg omgivning och ett tecken på det här är tanken på att kyrka och försvar upplevs som allt viktigare.

Den omvälvande debatten kring hälsovårdsreformen har inte minskat på finländarnas tro på den finländska hälsovården, tvärtom, medborgarna litar fortfarande starkt på systemet.

Statens skuldbörda oroar

Finländarna är ändå inte färdiga att upprätthålla välfärdsstaten till vilket pris som helst, två av tre tillfrågade hoppas att staten skär ner på utgifterna för att minska på skuldbördan. Omkring 40 procent av de tillfrågade är färdiga att betala mer skatt för att stävja statens skuldspiral.

Allt fler finländare går också med på att öka arbetstiden. Ifjol var 14 procent av de tillfrågade redo att göra det, nu är var femte finländare eller 21 procent färdig att jobba längre.

Allt fler finländare fördömer också att en del av den arbetsföra befolkningen lever på socialbidrag.

Enkäten om våra värderingar visar också att inställningen till skatteparadis har skärpts.

Fler fördömer rasism

Finländarna syn på rasim har också ändrats, allt fler medborgare fördömer rasism, siffran var 63 procent bland drygt 3 000 svarande. Siffran mot rasism har stigit med 10 procent på ett år.

Ändå önskar hälften av finländarna att invandringspolitiken skärps. En majoritet eller 87 procent av de tillfrågade säger ändå ja till att välkomna invandrare i sin egen arbetsgemenskap.

Medborgarna hoppas också att Finland deltar aktivt i att lösa flyktingfrågan, två av tre tillfrågade svarar ja på ett aktivt engagemang här.

Enkäten om finländarnas värderingar genomfördes i oktober-november i år.