Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Funktionshinderdagen: Ändra lagen och låt oss bestämma själva

Från 2015
Bildtext Finland har inte ratificerat FN-konventionen och det utgör ett hinder för de funktionshindrades självständighet.
Bild: Yle/Philip Stenkula

Självständighet är inte en självklarhet för alla i Finland och självständighet är en rättighet också för personer med funktionsnedsättning, betonar verksamhetsledare Lisbeth Hemgård vid
intresseorganisationen för personer med utvecklingsstörning i Finland, FDUV.

Hon uttalar sig med anledning av Internationella funktionshinderdagen som samlar både berörda och anhöriga till evenemang runtom i Finland.

Lisbeth hemgård är verksamhetsledare för FDUV.
Bildtext Både lagen och inställningen måste ändras, säger Hemgård.
Bild: Yle/Anna Savonius

- Temat är viktigt för personer med utvecklingsstörning. De har överbeskyddats under många år och inte givits möjligheter till att fatta egna beslut, säger Hemgård. Man har ansett att den här gruppen inte har resurser att göra det.

Enligt henne har personer med funktionsnedsättning eller -hinder nog resurser bara samhället ger dem möjligheter och rätt stöd.

Vilket är då det största hindret för självständighet för den här gruppen?

- Det största hindret för självständighet är bristen på korrekt stöd. Det är skräddarsydda lösningar som gäller.

- En del behöver personlig assistans, andra behöver något helt annat. Alla är vi individer.

Du har sagt tidigare att lagstiftningen utgör ett av de största hindren för att självständigheten förverkligas också för den här gruppen, vad avser du då?

- Vi har en lagstiftning som inte svarar på situationen i dagens samhälle för personer med utvecklingsstörning, säger Hemgård.

Tanken är att slå ihop specialomsorgslagen och handikappservicelagen.

FN-konventionen inte ratificerad

- Det finns ett bra förslag men den nuvarande regeringen har inte bestämt sig för hur man ska gå vidare - och det här har betydelse också för FN-konventionen. Finland har skrivit under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men inte ratificerat den, eftersom vår lagstiftning inte är "up to date" med konventionen.

- Det finns lagstiftning som direkt hindrar personer med funktionsnedsättning eller -hinder att leva ett självständigt liv, fastslår Hemgård.