Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska kulturfonden satsar stort på integration och mångkultur

Från 2015
Uppdaterad 03.12.2015 14:40.
Invandrarkvinna studerar
Bild: Yle

Svenska kulturfonden reserverar 180 000 euro för svenskspråkig integration av invandrare och mångkultur.

- I dag finns det inte tillräcklig beredskap för undervisning i svenska som andraspråk för invandrare. Det behövs fler behöriga lärare och högklassiga läromedel för att den svenskspråkiga integrationen ska lyckas, säger utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen.

Fonden stöder bland annat fortbildning för lärare i svenska som andra språk och läromedelsproduktion. Det råder nu brist på behöriga lärare.

Också annan fortbildning som stöder integration och mångfald kan få stöd. Bidrag ges för produktion av läromedel för integrationsutbildning och språkundervisning. En nätbaserad tjänst för svenskundervisning för invandrare planeras.

Också Plan Finlands kampanj ”Nej till hatprat” stöds förutsatt att kampanjen får fortsatt finansiering av undervisnings- och kulturministeriet.

Kulturfonden utarbetar för år 2017 ett strategiskt program för integration och mångkultur.

- Finland behöver invandring, och det stora antalet asylsökande är både en möjlighet och en utmaning, säger styrelseordförande Stefan Wallin.

"Kultur tillsammans"

Kulturfonden lanserar den 1 januari 2016 bidragsformen ”Kultur tillsammans” som stöder instanser som ordnar boende och undervisning för personer med flyktingbakgrund.

Kulturfonden kommer tillsammans med andra finlandssvenska fonder och stiftelser att finansiera en svensk flyktingkoordinator som ska underlätta utbytet av kunskap och färdigheter mellan olika instanser som jobbar med flyktingar.