Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåfullmäktige blir kanske elektroniskt

Från 2015
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå planerar att gå in för att stadsfullmäktige ska bli elektroniskt. I praktiken betyder det att föredragningslistorna bara kommer i elektroniskt form och att fullmäktigeledamöterna använder en pekplatta under mötena.

Det här är ett system som redan en tid tillämpas i stadsstyrelsen och i Borgås nämnder.

Tanken är att fullmäktige ska gå över till elektroniska listor vid årsskiftet. Då kommer det ut en ny version av det elektoniska mötessystemet. Den nya versionen ska göra det möjligt att använda föredragningslistor på olika språk så att uppgifterna uppdateras på båda språken.

De förtroendevalda ska också få ett extranät för att dela dokument och andra uppgifter. I extranätet skickas det också ut större bilagor och presentationer till exempel över stadsplaneändringar.

Det nya systemet kräver vissa investeringar. Alla ska ha fungerande mobilförbindelser och vägguttagen i fullmäktigesalen måste förnyas.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan på sitt möte på måndag.