Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jämställda arbetsplatser kräver bra ledarskap

Från 2015
Uppdaterad 06.12.2015 11:56.
Tre steg till jämställd arbetsplats - Spela upp på Arenan

De som har makt måste börja dela med sig av den för att arbetsplatserna ska bli jämställda, säger Sara Haraldsson, generalsekreterare på Maktsalongen i Sverige.

Många kvinnor upplever att de inte lyckas gå framåt i karriären, trots att de har både den erfarenhet och utbildning som krävs för avancemang. Strukturer och normer på arbetsplatsen gör att män prioriteras. Också män kan uppleva att arbetsplatsen är ojämställd och då kan det till exempel handla om att det inte ses med blida ögon om männen tar ut en lång föräldraledighet.

- Jämställdhetsproblem handlar om att fördela makten. De som har makt måste backa och där finns det ett motstånd. Det är det motståndet som hindrar jämställdhet, säger Haraldsson.

"Jämställdhetsfrågan måste bli en ledarskapsfråga"

Sara Haraldsson var en av grundarna till organisationen Maktsalongen för fyra år sedan. Maktsalongen jobbar med mentorskapsprogram, kvinnliga nätverk och föreläsningar, och målet är att skapa mera jämställda organisationer.

Det är bra med eldsjälar, men för att det ska bli någon riktigt förändring måste cheferna ta tag i saken.

- Om kvinnor lär sig ledarskap i olika organisationer redan som unga, så tar de med sig den här erfarenheten i arbetslivet. Det ger jämställdheten en enorm skjuts, säger Haraldsson.

På många arbetsplatser diskuterar man jämställdhetsproblematik, men man kommer aldrig längre än till diskussionerna. De konkreta åtgärderna lyser med sin frånvaro, menar Haraldsson.

- Jämställdhetsfrågan måste bli en ledarskapsfråga. Det är bra med eldsjälar, men för att det ska bli någon riktigt förändring måste cheferna ta tag i saken, säger Haraldsson.

Kvinnans euro fortfarande 83 cent

I Internationella jämställdhetsmätningar klarar sig Norden alltid bra, men det betyder inte att jämställdhetsarbetet är färdigt.

- I Sverige är löneskillnaderna mellan män och kvinnor under en livstid i medeltal 380 000 euro. Det är jättemycket pengar! Det är ett problem om vi tänker att jämställdhetsutmaningarna är lösta, säger Haraldsson.

I Finland är kvinnans euro ungefär 83 cent, och bland höginkomsttagarna är kvinnans euro bara 38 cent. I Finland är också uppdelningen mellan kvinnliga och manliga yrken fortfarande tydlig, visar Social- och hälsovårdsministeriets rapport.

Rapporten visar att särskilt unga kvinnors löner släpar efter. Unga kvinnors utbildningsnivå har stigit klart mer än männens, men det syns varken i karriär- eller löneutvecklingen.

Armi Murto
Bildtext Armi Murto jobbar i den mansdominerade företagarvärlden.

Tufft inom företagarvärlden

Armi Murto jobbar som förbundsombudsman på Företagarna i Finland och har en bra insyn i den mansdominerade företagarvärlden. Drygt två tredjedelar av företagarna är män och knappt en tredjedel är kvinnor. Det här avspeglar sig också på de förtroendevalda i organisationen.

- Vi har många förtroendevalda män som har höga positioner i vår organisation. Vi kämpar med det här och uppmanar kvinnor att ställa upp i olika val, säger Murto.

Det händer att då jag ska ha möte med äldre män, så försöker jag vara extra påläst och funderar på förhand ut hur jag ska framföra en sak.

Murto försöker själv tänka på att kvinnliga företagare ska få komma till tals i den förbundstidning hon gör och att det också ska finnas kvinnliga talare på förbundets olika evenemang. Hon påpekar ändå att det i första hand är en persons kunnande som är viktigt och inte könet.

För att som ung kvinna klara sig i företagarvärlden gäller det att stå på sig och våga ta plats.

- Det händer att då jag ska ha möte med äldre män, så försöker jag vara extra påläst och funderar på förhand ut hur jag ska framföra en sak. Jag måste bevisa att jag kan, säger Murto.

Diskussion om artikeln