Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Hänger skolan med i digitaliseringen?

Från 2015
Uppdaterad 01.06.2016 13:55.
Två skolelever jobbar vid sina datorer under en lektion.
Bildtext Ungdomar använder tekniken i sin vardag men fungerar det i undervisningen?
Bild: Yle/ Felix Ollus, Filip Höglund, Eddi Koistinen

Tekniken har börjat användas mer och mer inom undervisningen. Vad tycker eleverna och lärarna om utvecklingen? Hur ser framtiden ut för tekniken?

På fritiden använder vi teknik hela tiden och faktum är att den förekommer alltmer i skolarbetet och undervisningen också. Bara under de senaste fem åren har man övergått från att använda OH-apparater, papper och penna till interaktiva skrivtavlor och datorer.

Tekniken hör alltmer till de ungas vardag, vilket som med det mesta har både positiva och negativa sidor. Ny teknik gör undervisningen och skolarbetet mera effektivt men kan också ha en distraherande effekt under lektionerna.

Ergonomi och ljudmiljö

Tekniken i Vasa Övningsskolas gymnasium fungerar bra men måste uppdateras hela tiden.

- Vi har bra ICT-service och en bra IT-pedagog, säger Ulla Granfors, rektor till Vasa Övningsskolas gymnasium.

Vasa övningsskola har prioriterat det pedagogiska med tekniken, inte att bara göra den mer avancerad. Granfors tror att tekniken kommer ta över de ursprungliga läromedlen förr eller senare.

- Jag hoppas att man ännu kommer att använda böcker eftersom de ger en annan sorts känsla än att läsa en e-bok och då tänker jag främst på skönlitteratur.

Alla gymnasiestuderande har en egen dator.

- Vi försöker utveckla den digitala miljön hela tiden. Jag tycker att den tekniska utrustningen ändå inte är det viktigaste utan själva lärandet. Vi måste också tänka på ljudmiljön och ergonomin för att effektivt kunna använda tekniken, säger Granfors.

Enligt nya gymnasieläroplanen som tas i bruk 1.8.2016 ska studerande handledas i att använda digitala studiemiljöer, studiematerial och verktyg för att söka och utvärdera information i olika former. Studerandena erbjuds också möjligheter att genomföra studier som distansstudier.

Tekniken är bra men kunde bli bättre

Enligt gymnasiestuderande vid Vasa övningsskola underlättar tekniken vardagen. Tekniken är positiv för utvecklingen av skolan eftersom studerandena är så vana vid den och använder den så mycket i sin vardag.

Man har alltid antingen mobiltelefonen eller datorn med sig och behöver inte bära runt på en massa papper. Tekniken gör textskrivning och redigering snabbare och smidigare. Via till exempel Fronter och Wilma kan man kommunicera mellan lärare och elever och jobba hemifrån om man missat en lektion. Prov och förhör går också lätt att skriva på dator.

Nackdelarna men tekniken kan vara för mycket skärmtid och att den inte alltid är helt tillförlitlig. Dessutom kanske inte alla har möjlighet att skaffa en egen dator eller telefon.

Eleverna ser fortfarande utvecklingsmöjligheter bland annat när det gäller antecknandet. Man skulle till exempel kunna skapa någon sorts app eller program så att det skulle vara lättare att dela anteckningar mellan apparaterna. Så trots att tekniken blir bättre är den ändå lite föråldrad jämfört med den man använder hemma.

Felix Ollus, Filip Höglund och Eddi Koistinen, Vasa övningsskolas gymnasium
Den här texten är skriven av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.