Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fyr- och lotsstationer i Kvarken rustas upp

Från 2015
Henric Öhman och Niclas Fritzén vid fyren på Valsörarna

Värdefulla byggnader och hamnar på fyr- och lotsöar i Kvarken ska rustas upp. Ger Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) grönt ljus börjar arbetet nästa sommar.

Forststyrelsen kommer att stå för arbetet och se till att fyrvaktarboställen, båthus och hamnar inte förfaller i Kvarken.

Det är klart att projektet får drygt 160 000 euro. Nu inväntar Forststyrelsen grönt ljus av NTM-centralen som står för 70 procent av kostnaderna.

Tak och fönster målas

På Valsörarna ska tak och fönster målas på byggnaderna vid fyrvaktarbostället och huvudbyggnaden ska rustas upp så den kan ta emot guidade grupper. Pontonbryggan ska flyttas till ett bättre ställe och det blir fler bojar.

På Norrskär ska skadade takkonstruktioner på lotshuset repareras och fönstren ska skyddas med fönsterluckor.

På Mässkär ska den gamla bryggan repareras och på Molpehällorna ska det gamla båthuset rustas upp.

Det kan hända att sommaren 2016 inte räcker till och att man får fortsätta 2017.