Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hippi Hovi: Företagen måste digitalisera nu

Från 2015
Hippi Hovi, ny vd för Kustösterbottens företagare.
Bildtext Hippi Hovi. Arkivbild.
Bild: Yle/Anna Ruda

Vart leder den allt högre graden av digitalisering i världen? Hur påverkar digitaliseringen våra affärer? Hur kan vi mäta digitaliseringsgraden i vårt företag? Hur skall vi reagera på den? Digitaliseringen diskuteras i många små och medelstora företag i Finland just nu. Det tar Hippi Hovi upp i sin kolumn.

I många tidningar, tidskrifter och på nätsidor jag läst i höst finns artiklar om digitalisering. Några hävdar att digitaliseringen kommer att påverka vårt samhälle mera än den industriella revolutionen.

Digital information kan kopieras exakt i flera led utan att försämras. Den kan även överföras över långa avstånd samt relativt enkelt sökas och bearbetas i datorer.

Explosion av sensorer

Internet spelar givetvis en avgörande roll. Antalet användare har ökat från ytterst få användare år 1995 till mer än två miljarder idag.

Vi ser även en explosionsartad ökning av sensorer, QR koder och många andra nya digitala sätt att överföra information. Ett bra exempel är uppkopplade konsumentprodukter, så som aktivitetsarmband, som har blivit ett etablerat fenomen.

Det hävdas att digitaliseringen bidrar till och påskyndar helt nya former av företagsamhet. Vem skulle till exempel för några år sedan ha trott att finländska taxibilister får konkurrens av det globala bolaget Über.

Nytt sätt att kommunicera

Vi använder mobiltelefonerna på ett helt nytt sätt. De har blivit tjänsteplattformar eller fyller funktioner som tidigare endast datorer kunde tillgodose.

Digitaliseringen förändrar hur vi kommunicerar, integrerar och konsumerar. Den kommer att göra saker möjliga som vi ännu inte ens kommer att tänka på. Digitaliseringen tros förändra och utmana befintliga affärsmodeller inom nära framtid för företag, arbetsliv och offentlig sektor.

Sakernas internet

Affärsutveckling och förbättrad livskvalité är även viktiga drivkrafter för det som kallas sakernas internet, Internet of Things (IoT), som kopplar samman aktörer, produkter och resurser. Man beräknar att 50 miljarder objekt kommer att vara kopplade till varandra och kan interagera på olika sätt år 2020.

Sakernas internet växer snabbt i de nordiska länderna, mycket på grund av ett snabbt och välbyggt mobilt bredband. Framsteg inom digitaliserad vård, miljövänliga hem med smarta termostater och uppkopplade bilar förväntas bidra till att marknaden för dessa IoT-lösningar växer över 20 procent årligen inom de närmaste åren.

Att uppmärksamma de möjligheter som nu skapas är en förutsättning för framtida konkurrenskraft oavsett bransch och land.

Jobb riskerar försvinna

Många experter inom det digitala affärsområdet anser att det handlar om att förändra och anpassa regelverk och standarder till den digitala värld som nu snabbt växer fram. De råder företag och organisationer att dra nytta av digitaliseringens många möjligheter. Man räknar med att detta kan skapa tusentals nya jobb.

Det lyfts inte fram lika tydligt att många branscher och jobb även riskerar att försvinna. Ett annat hot är att några få multinationella storbolag dikterar villkoren för mindre företag med sina digitala plattformar. Google lyfts ofta fram som ett exempel på detta.

Många oroar sig även över all information som samlats och lagrats om oss. I den digitala världen har aktörer med onda avsikter nya möjligheter hota och göra stor skada. Moraliska, etiska och juridiska frågor debatteras ofta.

Steg framåt för små och medelstora företag

De finländska små och medelstora företagen har under de senaste åren tagit sina första försiktiga steg i den digitala världen. Undersökningar som har publicerats i höst visar att det är de unga, hungriga företagen som bäst anammat digitaliseringsvågen.

Ju äldre företaget desto mindre är intresset för att surfa på digitaliseringsvågen. Det är dock inte för sent att ta in digitalt kunnande i företaget. Tidpunkten är de facto ypperlig just nu när det finns ett utbud av kunniga personer.

När olika världar möts kan slutresultatet bli överraskande bra. En lyckad digitalisering görs genom att ta små steg och genom att börja använda nya innovationer efter hand. Det gäller att ta chansen till digitalisering nu.

Hippi Hovi
vd, Kustösterbottens företagare