Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Avloppsreningsverken går på högvarv

Från 2015
Uppdaterad 07.12.2015 14:55.
Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk

De stora mängderna regn under veckoslutet, det höga vattenståndet och de många elavbrotten har lett till överbelastning vid många avloppsreningsverk.

I Kimitoön beskriver vd för Kimitoöns vatten, Roger Hakalax, situationen som force majeure och i Åbo meddelar man att det varit några svettiga dagar på reningsverket.

Reningsverket på Kakolabacken i Åbo tar emot tio kommuners avloppsvatten. Än så länge har man klarat av de ökade vattenmängderna.

Tio gånger större vattenmängder i Kimitoön

På Tyska holmen i Dalsbruk, där avloppsvatten från Kimito och Dragsfjärd renas, klarar reningsverket inte av så här stora vattenmängder.

Enligt Roger Hakalax har vattenmängderna under veckoslutet varit ungefär tio gånger större än normalt. Veckoslutet har varit det värsta sedan Tapani stormen 2011.

Allt renas - men inte till 100%

Reningsverket är dimensionerat för maximalt maximalt 4 500 kubikmeter i dygnet men normalt kommer det in mellan 600 och 700 kubikmeter i dygnet. För tillfället pumpas det in mellan 5 000-6 000 m3/d.

- Det är regnvatten, dikesvatten och avloppsvatten, förklarar Hakalax.

Ungefär tio procent av vattnet är avloppsvatten, resten är annat vatten.

- För tillfället har vi en exceptionell situation. Det är en situation som inte går att klara av till hundra procent, säger vd för Kimitoöns vatten Roger Hakalax.

- Reningsverk dimensioneras inte för flöden som är flera gånger större än maximiflödet utan för realistiska mängder och specialsituationer. Nu är det en så stor avvikelse från det som är exceptionellt att det inte finns några som helst förutsättningar att rena till hundra procent.

Veckoslutet har varit mycket jäktigt vid Kimitoöns vatten.

Inte heller Pargas reningsverk klarar av så stora mängder

Strömavbrotten har lett till att pumpstationerna tidvis stannat och den höga havsvattennivån har bidragit till att det runnit in regnvatten i avloppssystemet på ställen där det normalt inte kommer in regnvatten.

Inte heller i Pargas klarar reningsverket just nu av att rena allt vatten som kommer in.

vattenpöl
Bildtext Det är inte bara avloppsvatten som renas vid avloppsreingsverken utan också mycket vatten från diken och täckdikningar runt hus.

Driftchef Mika Laaksonen uppskattar att vattenmängden varit 5-10 gånger större än normalt under de senaste dagarna.

Aldrig sett något liknande

På Kimitoön, liksom på många andra håll i landet är det de många strömavbrotten, det höga havsvattenståndet och de rikliga mängderna regn som bidragit till den unika situationen.

Bildtext Tyska holmens reningsverk i Dalsbruk renar vatten från Kimito och Dragsfjärd. Reningsverket i Kimito har nyligen tagits ur bruk.

- En sådan här situation har vi aldrig registrerat tidigare, säger Hakalax. Inte ens om man räknar ihop vattenmängderna i det reningsverk som tidigare var i bruk i Kimito och Tyska holmen så når vi upp till likadana vattenmängder som nu.

Större belastning än normalt på Falkö fjärden

Från Tyska holmens reningsverk släpps vattnet ut i Falkö fjärden utanför Dalsbruk. Hur stor belastningen på fjärden just nu är klarnar efter att man tagit prover från fjärden men klart är att belastningen nu är större än normalt.

- Nog är ju sanningen den att belastningen på fjärden är större än normalt.

Belastningen kommer ändå att vara kortvarig.

Hurdana åtgärder kommer Kimitoöns vatten nu att skrida till?

- Vi kommer att jobba ännu hårdare på få bort regn- och dräneringsvatten från systemet, förklarar Roger Hakalax.

Reningsverkets dimensionering kommer inte att ändras eftersom det är osannolikt att pressen på reningsverket fler gånger kommer att vara lika hård som nu.

- En bra sak är ändå att vi nu har vi fått transportlinjen och reningsverket testat i extrema förhållanden, vilket ger oss en bra möjlighet att trimma automationen så att vi framöver bättre kan klara av dylikt situationer, säger Roger Hakalax.