Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo kan få böta för brister i barnskyddet

Från 2015
Leksaker
Bild: Yle/ Nora Engström

Åbo riskerar böter om staden inte får bukt med de långa behandlingstiderna för barnskyddsärenden. Det meddelar Regionförvaltningsverket, som har granskat saken.

Enligt barnskyddslagen ska en barnskyddsanmälning behandlas inom 7 vardagar. Om barnskyddsanmälningen leder till en utredning ska den här utredningen i sin tur vara klar inom tre månader.

Under den period som granskades uppfyllde staden ändå inte de här tiderna. Närmare 90 procent av alla barnskyddsanmälningar behandlades inom utsatt tid. Däremot blev endast cirka hälften av barnskyddsutredningarna färdiga inom tre månader. Dessutom ger Regionförvaltningsverket Åbo en anmärkning för brister i klientdatasystemet.

Myndigheterna kräver nu att Åbo senast i slutet av mars ska klara av att uppfylla lagens krav. Annars riskerar staden böter.

Pargas och Kimitoön får varsin anmärkning

Regionförvaltningsverket granskade totalt 12 kommuner i Egentliga Finland och 10 kommuner i Satakunta och det här ledde till flera anmärkningar.

Bland annat fick Kimitoön och Pargas varsin anmärkning för att de inte behandlar barnskyddsärenden inom utsatt tid. Nya kommuner som uppmärksammas på att de inte uppfyller de gällande tidsfristerna är bland annat Reso och Rusko.

Enligt Regionförvaltningsverket har det också skett förbättringar i en del kommuner. Exempelvis har Nådendal och Nystad ändrat på sina arbetsrutiner så, att de nuförtiden uppfyller barnskyddslagen.

Regionförvaltningsverkets granskning gällde tiden 1.10.2014 - 31.3.2015. Granskningen görs två gånger i året.