Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen vill bygga Psyke-huset i Ekenäs

Från 2015
Uppdaterad 13.07.2016 17:02.
Ritning över huset som ska byggas där Ekenäs hvc finns nu.
Bildtext Så här ska det nya Psyke se ut.
Bild: Arkkitehdit Siistonen / Raseborgs stad

Inte ett enda anbud lämnades in för sjumiljonersbygget vid sjukhuset i Ekenäs. Ansvariga ringde företagen för att få veta varför och nu ska kraven ändras.

Raseborg hade bett om att få in anbud för det nya psykiatricentret senast den 30 november. Då inget anbud kom in ville staden veta varför.

Chefen för intern service vid Raseborgs stad Arne Nummenmaa, fastighetschefen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Teuvo Koivisto och byggherrekonsulten Tomi Virolainen från SARA-Suomen Aluerakennuttaja ringde därför runt till några företag för att fråga vad orsaken var.

För snäv tidtabell

Ingen ville bygga Psyke-huset eftersom tidtabellen var för snäv. Tanken var att huset skulle vara färdigbyggt i maj år 2017 och det skulle ske som en så kallad helhetsentreprenad.

Men byggföretagen vill förutom 3-4 månaders planeringstid också ha minst 12 månader byggtid för ett dylikt projekt. Dessutom tar det 1-2 månader att riva den gamla byggnaden.

Olämplig tidpunkt

En annan orsak till att en del entreprenörer inte lämnade in offerter var att tidpunkten för byggstarten var olämplig. Många av företagen har flera stora projekt på gång vilket leder till att de inte kan ta sig an ytterligare ett.

Enbart i Raseborg pågår bland annat byggandet av en ny brandstation och två servicebyggnader för äldre. Den ena servicebyggnaden ska stå klar i maj och den andra i juni år 2016.

Kraven justeras

Nu görs ett nytt försök med att få in offerter. De ska lämnas in senast 22 januari.

Den nya anbudsförfrågan ska få en ny tidtabell som skjuter fram tidpunkten för byggstarten och förlänger byggtiden.

I den planeras en rivning av den gamla hälsovårdscentralen i april-maj 2016. Planeringen sker mellan maj och augusti och byggstarten blir i juli. Psyke-huset ska sedan stå färdigt i oktober år 2017.

Byggtiden förlängs alltså från 12 till 17 månader och huset tas i bruk 5 månader senare än planerat.

Också andra krav justeras

Enligt Arne Nummenmaa verkar det sannolikt att det kommer in offerter då tidtabellerna justeras.

- Muntligt har vi fått signaler om att i alla fall 5-6 offerter lämnas in, säger han.

Direktionen för intern service ska behandla den förnyade anbudsförfrågan på sitt nästa möte den 17 december.

Då föreslås också att ett par andra krav ändras.

Kraven på entreprenörens omsättning ändras så att den nu i medeltal ska ha varit 7,5 miljoner euro under de tre senaste åren. Lägre än så vill inte hyresgästen HNS sträcka sig.

I den första offertrundan var kravet att företaget skulle ha en omsättning som var dubbelt så stor som offertens värde. Det vill säga om byggherren gav en offert på 5 miljoner euro så skulle företaget ha en omsättning på 10 miljoner per år.

Den entreprenör som väljs ska också ha byggt två liknande objekt för ett värde av 3 miljoner euro under de fem senaste åren. Också det här kravet sänks i förslaget från 5 miljoner euro.

Anbudsförfarandet kan utvecklas?

Arne Nummenmaa har fört diskusssioner med lokala företag eftersom stadens kriterier vid upphandlingar kritiserats. Få lokala företag är nämligen så stora att de har möjlighet att fylla alla kriterier.

Nummenmaa påpekar ändå att det är viktigt att få ett tillräckligt stort företag som byggherre.

- Vi måste säkerställa att företaget klarar av det, säger han.

Men han lovar utveckla anbudsförfarandet.

- Till nästa projekt så har vi i minnet responsen från de västnyländska företagen. Vi utvecklar kraven så att de så långt det är möjligt kan delta i anbudsförfrågan.

Psyke kostar över 7 miljoner

Det nya Psyke-huset ska bli en samlingspunkt för psykiatrin och mentalvården och beräknas kosta cirka 7,4 miljoner euro. Raseborgs stad ska använda endast 20 procent själv för sin mentalvård medan resten av byggnaden hyrs ut till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Psykiatricentret byggs på på Carpelansvägen där Ekenäs hälsostation fanns fram till slutet av november. Hälsovårdscentralen inledde sin verksamhet i sjukhusets lokaler i måndags (14.12).

Valet av entreprenör ska ske på direktionens möte den 2 mars år 2016.