Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Soc & kom lägger ner kandidatprogram

Från 2015
Uppdaterad 08.12.2015 13:50.
Soc&kom
Bildtext Från och med hösten 2017 slås nästan alla nuvarande huvudämnen vid Soc & kom ihop till ett enda om det förslag som nu har utarbetats godkänns.
Bild: Soc&kom/Mats Engblom

Nästan alla nuvarande studielinjer vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet föreslås läggas ner. De kommer att ersättas av ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper.

Från och med hösten 2017 kommer det inte längre att vara möjligt att studera journalistik, statskunskap, sociologi och socialpsykologi som huvudämne vid social- och kommunalhögskolan. De huvudämnena kommer att ersättas av ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Det här enligt ett förslag som behandlas på måndagen i högskolans styrelse.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper ska utbilda samhällsvetare på svenska med inriktning på journalistik, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi och statskunskap. Till programmet antas 60-80 personer per år. Kandidatprogrammet i socialt arbete kommer att bestå och till det antas 20-30 personer per år.

Från och med hösten 2017 kommer det också att finnas ett magisterprogram i samhällsvetenskaper vid högskolan.

Slutligt beslut efter årsskiftet

Orsaken till förändringarna är en utbildningsreform vid Helsingfors universitet och den syns inte bara på Svenska social- och kommunalhögskolan.

De som i framtiden söker till ett kandidatprogram behöver inte i samband med antagningen välja vilket ämne de fokuserar på utan det ska vara möjligt att under studierna precisera inriktningen.

I motiveringerna till reformen står också att när flera vetenskapsområden samarbetar kan undervisningsresurserna utnyttjas mer effektivt. Utbildningsreformen är ändå inte en följd av de sparåtgärder som riktats mot universitetet.

Det slutliga beslutet om reformen fattas i januari-februari av universitetets rektor.