Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kemira måste muddra Infjärden i Vasa

Från 2015
Infjärden
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Kemira måste fortsätta muddringsarbetet vid Infjärden i Vasa. Vasa förvaltningsdomstol förkastade på måndagen Kemiras besvär mot ett tidigare muddringsbeslut.

Kemira hade ansökt om att inte behöva muddra sjön på grund av att man hittat farligt vitt fosfor i sjöns bottensediment. Kemira hoppades i sitt besvär att muddringsarbetet inte skulle behöva fortsätta innan man har rett ut vilka risker en iståndsättning av sjön innebär och hur en muddring skulle kunna utföras.

Enligt Förvaltningsdomstolen kan muddringsplikten inte skjutas på framtiden. Regionförvaltningsverket har gett tilläggstid fram till slutet av år 2018 och den räcker enligt Förvaltningsdomstolen.

Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen.