Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo och Raseborg talar inte med varandra

Från 2015
Uppdaterad 09.12.2015 08:10.
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Det råder tystnad från stadens sida säger vårdjätten Attendo.
Bild: Yle/Minna Almark

Vårdbolaget Attendo och staden Raseborg har slutat kommunicera med varandra. Attendo säger att de har försökt återuppta kontakten men stadens ledande tjänstemän inte vill träffa dem.

I bakgrunden ligger tvisten om hyresavtalet för äldreboendet Villa Pentby i Karis.

Staden berättade i november att husets ägare vägrar hyra ut huset till staden och väljer Attendo som hyresgäst i stället. Attendo hävdar att det var klart redan 2009 att Attendo blir hyresgäst när avtalsperioden med staden löper ut.

Attendo vill träffa fullmäktige

Attendo vänder sig nu till stadens politiker. Bolaget har skickat ett brev till alla fullmäktigeledamöter i Raseborg för att få igång diskussionen på nytt.

De önskar möjlighet att ge sin syn på saken till exempel i samband med ett fullmäktigemöte.

Alla var överens

Vårdbolaget förklarar i brevet att hyresavtalet inte borde ha kommit som en överraskning för staden.

Attendo och staden var från första början överens om att staden endast fungerar som hyresgäst de första åren (2009-2016). Sedan skulle Attendo ta över.

Attendo säger att Villa Pentby aldrig skulle ha byggts om inte Attendo hade förbundit sig till ett långt hyresavtal.

"Alla ville undvika mervärdesskatten"

Det finns en enkel orsak till att det första hyresavtalet gjordes med staden och inte med Attendo: skatteplanering. Både husets ägare och staden drog nytta av ett sådant arrangemang då ägaren kunde dra av byggnadsskedets mervärdesskatter.

Bildtext Alla var överens om nyttan. Raseborg blev hyresgäst bara för att husets ägare skulle kunna dra av mervärdesskatten, uppger Attendo.
Bild: Yle/Anssi Leppänen

Attendo kommer också med bevis för påståendet att staden hela tiden vetat om hur det går när avtalstiden löper ut.

Bolaget har till politikerbrevet bifogat ett protokollutdrag från grundtrygghetsnämndens möte i Raseborg i augusti 2009. Där står det klart och tydligt att dåvarande grundtrygghetsdirektören Arne Nummenmaa i Raseborg har diskuterat skatte- och bokföringsfrågorna med Attendo som då hette Attendo Medone. Målet var att kunna dra av mervärdesskatten från byggnadskostnaderna.

Utdrag från en föredragningslista från 2009.
Bildtext Protokollutdraget som Attendo bifogade i e-posten till politikerna. Klicka på bilden för att se texten.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Resultatet blev en överenskommelse mellan de tre parterna, staden, Attendo och byggnadens ägare, försäkringsbolaget Eläke-Fennia. De kom överens om att staden hyr huset av Eläke-Fennia för perioden 2009-2014 med en option att förlänga avtalet med två år. Attendo och Eläke-Fennia kom i samma veva överens om att Attendo efter den här perioden tar över som hyresgäst och avtalet ska gälla i 25 år.

Arne Nummenmaa och Jeanette Pajunen
Bildtext Arne Nummenmaa var grundtrygghetsdirektör i Raseborg när Villa Pentby byggdes. Hans efterträdare är Jeanette Pajunen. Nummenmaa leder numera stadens fastighets-, städ- och bespisningsavdelning Intern service.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Attendo påpekar att staden aldrig kallade dem till pressinformationen den 2 november. De säger att det medierna skrev efter stadens pressinformation har skadat bolaget.

Vad hände mellan 2009 och 2015?

Det Attendo inte berättar i sitt brev är att några förändringar har skett i planerna under de år som gått sedan 2009.

Enligt uppgifter till Yle Västnyland under hösten var förhandlingarna om ett nytt långt hyresavtal mellan staden och husets ägare Tyvene långt hunna och i praktiken saknades endast underskrifterna på det.

Ord verkar stå mot ord. Den ena säger att det var klart från 2009 att Attendo blir hyresgäst senast efter de två optionsåren, det vill säga senast 2016. Den andra påstår att ett långt avtal mellan staden Raseborg och byggnadens ägare var klart att undertecknas när ägaren meddelade att staden inte längre får hyra huset.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg ska den här veckan ta ställning till fortsättningen för de klienter som nu får vård på Villa Pentby. Förslaget är att staden låter bygga ett nytt hus i stället för Villa Pentby och flyttar vården dit för att inte tvingas anlita Attendo.