Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svenskspråkiga barn förlorar möjligheten att gå i språkskola

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Färgpennor.
Bildtext Nu när både den tyska skolan och den finsk-franska skolan har slopat den svenska modersmålsundervisningen, så har de svenskspråkiga barnen inte längre möjlighet att gå i en språkskola.
Bild: Yle / Hanna Othman

Nu har också fransk-finska skolan i Helsingfors lagt ner undervisningen på svenska. Därmed blir tvåspråkiga skolor i praktiken en möjlighet bara för barn som har finska som modersmål.

Föräldrarna Johanna Grönroos och Mervi Koreneff har båda barn som har gått i fransk-finska skolan trots de har svenska som modersmål. Barnen har fått modersmålsundervisning på svenska medan andra lektioner har gått på finska och franska.

Vi ville ha en internationell skola för våra barn, men det var viktigt för oss att barnen får lära sig svenska också, det är deras modersmål.

Mervi Koreneff.

- Vi ville ha en internationell skola för våra barn, men det var viktigt för oss att barnen får lära sig svenska också, det är deras modersmål, säger Mervi Koreneff.

Mervi Koreneff och Johanna Grönroos.
Bildtext Mervi Koreneff och Johanna Grönroos har båda döttrar som hittills fått modersmålsundervisning på svenska i den fransk-finska skolan i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Nu har den svenska modersmålsundervisningen i fransk-finska skolan lagts ner. Redan förra året togs möjligheten att söka in till skolan på svenska bort.

Det har tidigare funnits möjlighet till svenskundervisning i bland annat tyska skolan, men det finns inte där heller nu.

Niclas Grönholm, svensk linjedirektör på Helsingfors utbildningsverk

Familjerna måste alltså välja mellan att låta barnen gå kvar i samma skola med sina kompisar och få franskundervisning - eller att byta skola för att få undervisning på sitt modersmål, svenska.

Johanna Grönroos överväger om dottern behöver byta skola. Mervi Koreneffs dotter fortsätter eftersom hon också kan finska bra.

Språkstudier erbjuds bara för finska barn

Möjligheterna till att gå i språkskola i Helsingfors i dag erbjuds i praktiken bara barn som kan finska. Nu när undervisningen i svenska som modersmål läggs ner vid den fransk-finska skolan kan elever som har svenska som modersmål inte längre gå i språkskola.

- Nej, så är det. Det har tidigare funnits möjlighet till svenskundervisning i bland annat tyska skolan, men det finns inte där heller nu, säger Niclas Grönholm, svensk linjedirektör på Helsingfors utbildningsverk.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Bildtext Niclas Grönholm, svensk linjedirektör på Helsingfors utbildningsverk.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Han uppger att frågan sällan diskuteras på utbildningsverket eftersom språkskolorna ofta är privata eller statliga, det är inte staden som förvaltar dem.

Har ett barn svenska som modersmål får det i praktiken lov att gå i skola i isolerat svenskspråkig miljö.

Förutom fransk-finska skolan, tyska skolan och de internationella skolorna finns det i Helsingfors flera tvåspråkiga språkskolor i dag: de undervisar på finska och engelska, finska och ryska, finska och estniska, finska och spanska, finska och kinesiska. Dessutom finns det finskspråkiga skolor som erbjuder språkbad på svenska.

Också i Esbo och Vanda finns internationella skolor där undervisningsspråket är engelska och finska.

Men någon motsvarande lösning finns inte för barn som har svenska som modersmål. Har ett barn svenska som modersmål och inte finska får det i praktiken lov att gå i skola i isolerat svenskspråkig miljö.

Skolan måste vara svensk eller finsk

Riitta Liimantainen som är rektor för den fransk-finska skolan uppger att elevunderlaget för modersmålsundervisning i svenska helt enkelt har varit väldigt litet: gruppen består i år av fem barn, av totalt 400 elever i skolan. Hon hänvisar också till Undervisningsministeriet som bestämmer att en skola ska vara antingen finsk eller svensk.

Eleverna har ändå behövt byta till finsk modersmålsundervisning i högstadiet.

Riitta Liimantainen, rektor för den fransk-finska skolan i Helsingfors

- Undervisningsspråket ska vara svenska eller finska. Här har vi haft svenskspråkig modersmålsundervisning i lågstadiet, eleverna har ändå behövt byta till finsk modersmålsundervisning i högstadiet.

Liimantainen förklarar att svenskundervisningen är en kvarleva från förr som man lägger ner eftersom skolan behöver spara på någonting.

- Vi behöver lägga resurserna på franskundervisningen.