Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sura åar i Österbotten

Från 2015
Liljendals å
Bildtext PH-värdet sjunker i åarna.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

De rikliga regnen ökar försurningen i de österbottniska åarna. I de mindre åarna har pH-värdet sjunkit till 5 eller under.

I månadsskiftet november-december föll mycket regn och pH-värdet sjönk i synnerhet i åvattnen längs den österbottniska kusten. I Närpes å sjönk pH-värdet i slutet av november till 5,4 och i Lappfjärds å till 5,9 i början av december.

I små åar var olägenheterna av försurningen kraftigast. I månadsskiftet november-december sjönk pH-värdet till 5,0 eller under i Malax å, Solf å, Toby-Laihela å, Vörå å och Kelviå å. Minimimålvärdet för försurning på årsnivå är ett pH-värde på 5,5.

Om vintern fortsätter att vara mild och regnig är det sannolikt att försurningsproblemen fortsätter och delvis även förvärras. Försurning som frigörs vid dränering av sura sulfatjordar är det största vattenskyddsproblemet i åvattnen i Österbotten.

- Man kan säga att situationen är allvarlig som alltid. Ungefär så här brukar det se ut. Läget är lite värre än förra hösten men vi har åtminstone inte ännu fått in några anmälningar om fiskdöd, säger specialforskare Anssi Teppo på NTM-centralen i Södra Österbotten.