Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ban Ki-Moon: Sluta inte satsa på bistånd

Från 2015
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
Bild: Yle

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon uppmanar Finland att fortsätta med humanitärt bistånd och inte satsa enbart på krishjälp.

Ban Ki-Moon besöker Finland med anledning av att det gått 60 år sedan Finland blev FN-medlem.

Han uppmanade Europa att öka flyktinghjälpenutan att samtidigt använda redan öronmärkta biståndspengar för det.

- Jag förstår nog att resurserna är begränsade, och jag förstår att man ibland tvingas överföra biståndspengar på humanitär krishjälp. Men det får inte bli ett permanent system, sade Ban Ki-moon.

Han påpekade att nedskärningar i biståndet på lång sikt kan leda till nya flyktingströmmar.

Enligt Ban Ki-moon har Finland skött sitt FN-medlemskap expemplariskt, och han uppmanade andra att följa Finlands exempel.

Det var ändå inte länge sedan Finlands regering beslöt skära kraftigt i anslagen för biståndssamarbete. Från och med 2016 sänks anslagen med 200 miljoner euro per år.