Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Bilägande och resor blir afrikansk vardag

Från 2015
Uppdaterad 10.12.2015 13:12.
100 euro kan gå åt på en krogkväll - Spela upp på Arenan

Även i de fattigaste länderna hittar man de rika. Grupper som lever ett liv avskärmat från majoriteten. Sådan är verkligheten också på många ställen i Afrika. Men gränserna mellan klasserna ser ut att suddas ut på längre sikt.

På nattklubben Triniti på halvön Masaki i miljonstaden Dar es Salaam har folk just börjat samlas trots att klockan är över midnatt. Housemusiken strömmar ur högtalarna och välklädda ortsbor strömmar in, efter att de parkerat sina stadsjeepar på gatan.

Det är över 30 grader varmt och den kalla ölen går åt, fast den närmar sig finska krogpriser. Här är ingen fattig. Det är närmast hit man kommer för att visa upp sig och låta pengarna rulla. Men också på krogarna med mindre välbemedlade kunder ser man en utveckling av privatekonomin i Tanzania. Nästa förmiddag besöker jag en företagare som sett den medelklassen utvecklas under de senaste åren.

- Vi får hela tiden nya kunder från olika samhällsgrupper. Hit kommer småföretagare och studenter som tidigare var grupper som inte hade råd att gå ut, säger Catherine Roberts.

"Nästan alla har råd att resa"

Hon har fullt upp med administration på restaurangen hon driver. Helgen innebär både mycket jobb och stora intäkter. Hon driver själv tre företag där hon ser den växande andelen medelklass öka år för år. Förutom restaurangen hon nyss köpt, driver hon en resebyrå. Redan för sju år sedan började hon importverksamhet av reservdelar till japanska bilar.

- Förstås köper folk mest begagnade bilar från Japan, men det är igen stor sak att vara bilägare längre. Själv äger jag två, säger hon lite stolt.

Också på resebyrån hon driver i ett av nybyggda shoppingcentren en bit från centrum ser hon tydligt medelklassens utveckling.

- Förr kunde de flesta inte ens flyga inrikes. Men nu tycker jag så gott som alla har råd att flyga. Och inte bara inrikes, utan också weekendresor till Dubai intresserar folk, utan att de behöver räkna om de har råd, säger Roberts.

Fattigdomen ännu utbredd

På tankesmedjan ESRF som forskar i den ekonomiska utvecklingen i regionen har man noterat utvecklingen. Men ekonomiedoktorn Oswald Mashindano som också föreläser i mikroekonomi vid universitetet i Dar es Salaam är inte så övertygad om en ändamålsenlig fördelning av förmögenheten.

I storstäderna blandas lyx med misär - Spela upp på Arenan

- I flera av länderna i regionen ser vi en stabil ekonomisk tillväxt sedan flera år. Men jag kan inte säga att de flesta fått det bättre. Antalet hushåll med medelinkomster ökar, men antalet fattiga ökar också i absoluta tal, bedömer Mashindano.

Medelklassen tredubblas om 15 år

Uppfattningen om den afrikanska medelklassens storlek varierar. En allmän mätare är att inkomster på 1,25 dollar per dag är gränsen för extrem fattigdom. Medelklass kan beräknas från inkomster på 2-4 dollar per dag. Huruvida de ökande inkomsterna faktiskt ger effekter med en högre levnadsstandard är Mashindano inte övertygad om.

- Visst ökar inkomsterna hos en stor del av befolkningen. Men det kan inte mätas med inflationen, som är mycket snabbare än inkomstökningen.

Medan flera multinationella storbolag skriver ner sina tillväxtsiffror för kontinenten, tyder mycket på att läget förbättras. Enligt siffror från Afrikanska utvecklingsbanken ser man en tydlig ökning i andelen medelinkomsthushåll. Under de senaste 30 åren har medelinkomsttagarna trefaldigats i de elva största länderna i södra Afrika. Under de kommande 15 åren väntas en ytterligare tredubbling.

- Det här stämmer, men samtidigt är det ännu många, speciellt på landsbygden som lever i fattigdom. Främst beror det på bristen på sysselsättning. En lösning kunde vara att öka förädlingen och industrinäringar på landsbygden, säger Oswald Mashindano.

Nya vindar i Tanzania

Trots att landsbygden i Afrika på många håll släpar efter i den ekonomiska utvecklingen, tror Mashindano att skillnaderna håller på att utjämnas. En högre utbildningsgrad är en dellösning. Och för Tanzanias del ser han också politiska förändringar mot det bättre.

- Den nyvalde presidenten John Magufuli har inlett en rad reformer för att minska på korruptionen och slöseriet med offentliga medel. Att han nu satsar mera på utbildning och hälsovård kommer att gynna den stora majoriteten, vanligt folk, bedömer Oswald Mashindano.

Julshopping i +35 grader - Spela upp på Arenan

På Catherines bar sitter lunchgästerna och äter soppa. Personalen förbereder drinklagret inför lördagskvällens tillströmning. Det går åt en hel del under en helg.

- Vissa kunder kan köpa för upp till 200 000 shilling på en kväll, alltså cirka 100 euro, säger Roberts för att visa att köpkraften är stark.

I takt med att ett bredare klientel hittar hennes företag, ser hon att läget idag är tillfredsställande. Hon tror heller inte att det finns risker att trenden svänger.

- Vi ser nya saker ske varje dag. Och jag är övertygad om att vi inte går bakåt utan läget förbättras efter hand.

Jag lämnar Catherines bar och sneddar över parkeringsplatsen intill det stora shoppingcentret Milimani City. Raderna av blanka stadsjeepar är lika dominerande här som utanför nattklubben, kvällen innan. Shoppingkassar lyfts in i bilar och en till synes välmående medelklass åker hem till sina hus. Nidbilderna av den afrikanska landsbygden känns just här lika fjärran som sedd ur en finländsk verklighet.