Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tidtabellen för Guggenheim håller inte

Från 2015
Uppdaterad 29.11.2016 15:32.
Vinnaren Art in the city i Guggenheims arkitekttävling
Bildtext Efter att vinnaren i arkitekttävlingen utsågs i somras har inte mycket hänt i Guggenheimprojektet. Enligt planen ska museet byggas vid Södra hamnen i Helsingfors.
Bild: Moreau Kusunoki Architect

Planen har varit att Helsingforspolitikerna före årsskiftet behandlar Guggenheimprojektet, men det kommer inte att ske. Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen vill inte säga något om den fortsatta tidtabellen.

När Art in the City i slutet av juni vann Guggenheims arkitekttävling var planen att en avsiktsförklaring under hösten skulle behandlas av politikerna i Helsingfors. Politikerna i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige skulle bland annat ta ställning till hur mycket staden ska betala för museet.

Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen har för Helsingfors stads räkning under hösten förhandlat med staten och understödsstiftelsen för Guggenheim i Helsingfors.

Helsingfors stad har hela tiden strävat efter att förhandlingarna ska vara klara före årsskiftet, men tyvärr kommer det inte att bli så.

- Helsingfors stad har hela tiden strävat efter att förhandlingarna ska vara klara före årsskiftet, men tyvärr kommer det inte att bli så, säger Viljanen till Yle Huvudstadsregionen.

Varför inte?

- Det finns mycket som ännu ska utredas. Vi har noggrant utrett kostnaderna och det har krävt mer tid än beräknat.

Fortsatta tidtabellen oklar

Förslaget som vann arkitekttävlingen antas kosta 118 miljoner euro att bygga och till den summan tillkommer kostnader för beredandet av tomten vid Södra hamnen där museet ska byggas. Totalkostnaden blir 130 miljoner euro och enligt Viljanen har den summan inte förändrats.

Det är fortfarande helt öppet hur stor andel Helsingfors stad betalar och hur stor statens andel blir. Yle Huvudstadsregionen har inte lyckats nå den tjänsteman vid undervisningsministeriet som deltar i förhandlingarna.

Viljanen vill inte säga någonting om den fortsatta tidtabellen, inte ens när staden strävar efter att förhandlingarna blir färdiga. Tidigare har hon sagt att det centrala i förhandlingarna är kostnaden för museet och hur det ska göras tillgängligt för helsingforsare.

Enligt Viljanen har förhandlarna sammanträtt ungefär varje månad under den gångna hösten.

Guggenheimstiftelsen förhandlar inte

Efter att politikerna godkänt den avsiktsförklaring som förhandlarna kommit fram till fattas beslut om byggandet av själva museet.

Licensavgifterna som ska betalas till Guggenheimstiftelsen i New York står understödsstiftelsen för. Guggenheimstiftelsen har därför inte deltagit i förhandlingarna med Helsingfors stad och staten.

Yles enkät med Helsingforsfullmäktige i oktober visade att majoriteten av dem som besvarade enkäten motsätter sig byggandet av ett Guggenheimmuseum. 59 av 85 ledamöter svarade och av dem motsatte sig 31 ledamöter museet.