Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnlösheten fortsätter att öka

Från 2015
promenad vid tölöviken
Bild: Nadine Mabinda

Andelen kvinnor som inte föder barn fortsätter att öka. Nästan en femtedel, 18,9 procent, av de finländska kvinnorna i åldern 45-49 har inte fött barn, visar Statistikcentralens siffror för fjolåret.

Andelen kvinnor som har fött barn minskar stadigt, år 1990 var andelen barnlösa 13,8 procent.

Siffrorna gäller kvinnor i Finland, som har ett inhemskt språk som modersmål.

Störst andel barnlösa bland arbetslösa

Den största skillnaden i barnlöshet syns i förhållande till utbildningsnivån. Andelen barnlösa kvinnor har länge varit en knapp femtedel för dem med hög utbildning, men tidigare hade en betydligt större andel av kvinnorna med lägre utbildning fött barn.

Nu har trenden svängt och andelen barnlösa kvinnor med lägre utbildning var ifjol uppe i 22 procent. Samma utveckling syns när man ser till socioekonomisk ställning.

Bland högre tjänstemän har andelen kvinnor som inte fött barn sjunkit en aning, medan ökningen av andelen barnlösa var störst bland arbetare, från 10,6 procent år 1990 till 18,2 procent år 2014.

Den största andelen kvinnor som inte fött barn, 23,5 procent, finns bland arbetslösa kvinnor.

Antalet finländare minskar nu

Antalet personer med finländsk bakgrund minskade med 704 personer och antalet personer med utländsk bakgrund ökade med 21 187 personer år 2014.

Det är första gången sedan 1990-talet som antalet personer med finländsk bakrund minskar, men minskningen är bara 0,01 procent.

Antalet personer med utländsk bakgrund ökade med 7 procent. Ifjol bodde 322 711 personer med utländsk bakgrund i Finland, störstaa delen av dem födda utomlands.

Diskussion om artikeln