Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Villa Pentbys ägare vill undvika rättegång - betalar snällt

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Villa Pentby i Karis
Bild: YLE/Marga Sandström

Det blir en dyr affär för Villa Pentbys ägare att rata Raseborgs stad som hyresgäst och i stället hyra ut huset till vårdbolaget Attendo. Men de är villiga att betala för att undvika en rättsprocess med Attendo.

Bolaget Tyvene äger äldreboendet Villa Pentby nära hälsostationen i utkanten av Karis centrum. Tyvene tvingas nu betala tillbaka flera hundra tusen euro till skattemyndigheterna.

Pengarna utgör en del av mervärdesskatten för byggandet av Villa Pentby.

Tyvene betalar nästan 400 000 euro

Byggherren Eläke-Fennia kunde i tiderna dra av mervärdesskatten från byggkostnaderna eftersom äldreboendet användes för sådana social- och hälsovårdstjänster som kommunen enligt lagen måste erbjuda, förklarar vd:n Marja Kokko på Tyvene vars huvudägare i sin tur är bolaget Elo (tidigare Eläke-Fennia).

Lagen kräver att byggnaden i tio år ska användas av en kommun för social- och hälsovård för att byggaren ska slippa mervärdesskatten. Förenklat: Raseborgs stad borde ha varit hyresgäst på Villa Pentby i tio års tid från att byggnaden togs i bruk 2009.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Attendo blir hyresgäst från augusti 2016.
Bild: Yle/Minna Almark

Mervärdesskatten för Pentbyboendet är ingen liten summa. Kokko kommer inte exakt ihåg vad Villa Pentby kostade när det byggdes. Men hon ger en grov prisuppskattning på ett motsvarande boende för ungefär 60 klienter.

- Priset ligger i klassen fem miljoner euro, minst.

Mervärdesskatten är 24 procent så för fem miljoner blir skattesumman över 1,2 miljoner euro.

Men Raseborgs stad hinner alltså vara hyresgäst i endast sju år, inte de krävda tio. Hyresavtalets fem år plus två optionsår går ut i augusti 2016 och Tyvene uppgav i oktober att staden inte får fortsätta som hyresgäst utan Attendo tar över.

Vad innebär det för skatteavdraget som byggherren i tiderna gjorde?

- Tyvene måste helt enkelt återbetala tre tiondelar av skatten, konstaterar Kokko.

Det blir en femsiffrig summa som skattemyndigheterna har att vänta av Villa Pentbys ägare Tyvene, knappt 400 000 euro.

Tyvene tänker betala summan utan att knorra. Alternativet är nämligen en utdragen och ännu dyrare rättstvist mot vårdjätten Attendo.

Raseborg och Tyvene förhandlade i god anda

Raseborgs stad ville fortsätta som långvarig hyresgäst i huset och konkurrensutsätta vården när vårdavtalet med Attendo löper ut i augusti 2016. Staden övervägde också att inte alls konkurrensutsätta utan producera vården själv som kommunal verksamhet.

Förhandlingarna om ett fortsatt långt hyresavtal med Tyvene pågick från vårvintern till sent på hösten. Avtalsutkasten från Tyvene var klara att undertecknas när Tyvene plötsligt på kvällen den 29 oktober beklagande meddelade att det inte blir Raseborg utan Attendo som får hyra huset från 31.8.2016.

Jag är ledsen att hyresavtalet inte blir av.

― Tyvene till Raseborgs stad

I samma e-postmeddelande från Tyvene-vd:n Marja Kokko till chefen Arne Nummenmaa på Raseborgs fastighetsavdelning blir det klart att Kokko själv har blivit tagen på säng.

- Jag är ledsen att det hyresavtal nu inte kan bli av som vi i gott samarbete har förberett. Jag hoppas ni hittar en annan tillfredsställande lösning till serviceboendeproblemet när vårt avtal i augusti tar slut.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby.
Bild: Yle/Minna Almark

Staden ordnade några dagar senare en pressinformation där de i upprört tillstånd berättade om det skedda. Staden hade den uppfattningen att Attendo ligger bakom förändringen. Staden tyckte det var fult av Attendo att med hjälp av hyresavtalet tvinga staden köpa vård av just dem då det nuvarande avtalet om vårdköp sommaren 2016 löper ut. Attendo kallades inte till pressinformationen som hölls i början av november.

Tre parter, två avtal

I tvisten finns alltså tre parter, vårdbolaget Attendo, husets ägare Tyvene och Raseborgs stad.

Vårdbolaget Attendo tycker att ingenting konstigt har hänt. Det var så här det enligt Attendo skulle gå och saken var klar redan innan Villa Pentby fanns. Attendo och Tyvene hade redan i november 2008 undertecknat det de kallar ett slumrande avtal; i det avtalet står det att Attendo blir hyresgäst när stadens hyresavtal löper ut.

Utdrag från en föredragningslista från 2009.
Bildtext Både det slumrande avtalet och kostnadsavtalet nämns i protokollet från augusti 2009.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Med staden hade Attendo sedan ett annat avtal. Det gällde hur hyran och andra kostnader delas mellan Attendo och staden.

Det är ett juridiskt giltigt hyresavtal.

― Attendo om det slumrande avtalet

Yle Västnyland har bett att få se det slumrande avtalet. Attendo säger via sin chefsinformatör Lauri Korkeaoja att de gärna berättar om huvudpunkterna i det men de visar avtalet inte eftersom det är en affärshemlighet.

- Avtalet visar att Attendo har varit den ansvariga parten när huset planerades. Det är inte frågan om ett intentionsavtal utan det är ett juridiskt giltigt hyresavtal som träder i kraft när stadens och Tyvenes avtal tar slut, skriver Attendos Korkeaoja till Yle Västnyland.

Vad visste Raseborg?

Staden Raseborg kände till slummeravtalet, anser Attendo.

I Raseborg har ingen tjänsteman sett slummeravtalet. Men staden ska ha känt till dess existens. Avtalet nämns bland annat i protokollet från grundtrygghetsnämndens möte i augusti 2009.

Poängen är att staden, Attendo och Tyvene verkar tolka slummeravtalet olika.

Attendo säger att de alltid räknat med att bli hyresgäst senast 2016.

Staden har däremot hela tiden trott att slummeravtalet endast har funnits som en buffert. Avsikten med avtalet ska enligt staden ha varit att husets ägare säkert har en hyresgäst också i en sådan situation där staden av någon orsak inte vill stanna i Villa Pentby.

Samma tolkning verkar Tyvene-vd:n Marja Kokko ha haft, i alla fall fram till slutet av oktober.

- Med hjälp av det slumrande avtalet har hyresvärden försäkrat sig om att huset har en hyresgäst när stadens avtal upphör, skriver hon till Yle Västnyland.

Det andra avtalet, kostnadsavtalet, är också intressant i det här fallet. Attendo hänvisar till kostnadsavtalets punkt om förändringar. Avtalet stipulerar att staden inte kan besluta om väsentliga förändringar utan Attendos samtycke.

När staden i god anda hade förhandlat med Tyvene om ett fortsatt hyresavtal, var det enligt Attendos tolkning frågan om en väsentlig förändring, inte enbart en förlängning av avtalet.

Staden var på sin vakt

Staden visste alltså om att Attendo och Tyvene hade ett slumrande avtal som staden inte hade sett. Det staden visste om var texten i kostnadsavtalet som förbjuder väsentliga förändringar.

Problemen i Hangö hade fått staden på sin vakt.

Staden var därför på sin vakt. Ytterligare ett ororsmoment var problemen som hade uppstått med Tyvene och Attendo i grannstaden Hangö.

Staden frågade därför Tyvene flera gånger under processens gång om det finns något som kan hindra ett fortsatt hyresavtal efter augusti 2016. Svaret var alltid nekande, det bekräftar såväl Kokko på Tyvene som både grundtrygghetsdirektören i Raseborg Jeanette Pajunen och fastighetsavdelningens Arne Nummenmaa som i praktiken skötte förhandlingarna.

Paragraf
Bildtext Det fanns olika avtal och tolkningen av paragraferna varierar beroende på vem man frågar.
Bild: Yle

Vd:n Marja Kokko på Tyvene medger att hon i det skedet ännu inte visste om den punkt i kostnadsavtalet som Attendo nu vädjar till och som senare fick Tyvene att backa med Raseborg.

Kokko förklarar att hon inte kunde veta vad Raseborg hade kommit överens om med Attendo.

Det kom fram på hösten.

― Tyvene om punkten i avtalet mellan staden och Attendo

- Tyvene har inget att göra med avtal mellan staden och Attendo.

Hon tyckte inte att slummeravtalet var något hinder för Raseborg att fortsätta som hyresgäst.

- Våra egna avtal hindrade inte en fortsättning med staden. Men på hösten kom det fram att kostnadsavtalet mellan staden och Attendo inte tillåter förändringar i hyresavtalet.

Då tog Tyvene det säkra för det osäkra, säger Kokko.

- Vi beslutade då att fortsätta enligt gällande avtal för att undvika bråk. Vi ville verkligen inte göra ett sådant nummer av det hela som det nu har blivit.

Hon fortsätter att beklaga det skedda.

- Det är synd att våra förhandlingar med staden fick pågå så länge då jag inte visste om begränsningen i avtalet mellan staden och Attendo.

Det förblir trots allt oklart om Kokko tycker att staden borde ha förstått att en fortsättning inte är tänkbar eller om hon tycker att Attendo egentligen har fel i frågan men utövar den starkes makt.

Jag kan ta det på mitt konto.

― Marja Kokko, Tyvene

Kan man säga att det var din miss, att du inte riktigt visste hur allt stod till?

- Ja, jag är färdig att ta den här tabben på mitt konto, säger Kokko.

Hon vill hur som helst undvika bråk och långa rättegångar med ett bolag som Attendo.

- Oenighet om avtalspunkter kan leda till långa och jobbiga rättegångar. Så här kan vi undvika dem, konstaterade Kokko till Raseborgs stads Arne Nummenmaa i slutet av oktober när Tyvene hade beslutat rata Raseborg som hyresgäst.

Byggnaden blir dyrare i efterskott – hur går det med hyrorna?

Kokko kan inte säga vad det innebär för invånarna i Villa Pentby att huset nu i efterskott blir dyrare då en del av mervärdesskatten måste betalas tillbaka. Det lägre priset bidrog till att hyrorna inte blev lika höga som de skulle ha blivit om byggaren hade tvingats betala hela skatten från första början.

Invånarna i Villa Pentby deltar i Alfa Omega Raseborgs rollatorrally.
Bildtext Det finns ett 60-tal platser på Villa Pentby. Bilden är från rollatorrallyt som föreningen Alfa-Omega ordnade 2014.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det går inte att höja hyrorna hur som helst.Villa Pentby är ett Araobjekt. Byggaren har alltså fått stöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara som är en statlig myndighet.

Det här måste vi gå igenom med Ara.

― Tyvene om skattesumman som påverkar Villa Pentbys byggpris och som i förlängningen kan påverka hyran.

Men kommer hyresnivån nu att stiga då Raseborg inte hann vara hyresgäst i tio år för att undvika all mervärdesskatt?

- Det återstår att se. Vi måste nu tala och gå igenom det här med Ara, säger Kokko.

Har du tidigare varit med om en situation där byte av hyresgäst leder till att mervärdesskatten måste återbetalas?

- Nej, det här är första gången det går så här för oss.

Diskussion om artikeln