Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu byggs fisktrappor i Svartån

Från 2015
Uppdaterad 11.12.2015 12:36.
Laxfisk.
Bildtext Fisken behövs för flodpärlmusslans fortplantning
Bild: Aki Janatuinen

Projektet att bygga fisktrappor i Svartån startar vid årsskiftet tack vare EU-pengar.

EU bidrar med 1,3 miljoner euro för restaureringen av Svartån. Det här är 60 procent av projektets budget.

EU-pengarna kommer att användas till att förverkliga den första av fyra fiskvägar i Svartån.

Projektet kommer att pågå fram till 2022.

Ungefär hälften av den budgeterade summan går till att bygga fisktrapporna.

Behövs för flodpärlmusslans fortplantning

Fisktrapporna byggs vid de fyra kraftverken i Svartån, så att lax och öring kan ta sig förbi dem.

Fiskarna behövs för att den utrotningshotade flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig.

Larver från flodpärlmusslorna kommer också att transporteras till Norge där de får växa till sig i två och ett halvt år. De små flodpärlmusslorna kommer sedan att planteras ut i Svartån igen.

Europeiska kommissionen har beviljat närmare 12 miljoner euro för att restaurera sjöar, älvar och vattendrag på olika håll i Finland.

I Svartåprojektet deltar Västra Nylands vatten och miljö, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet.

Artikeln uppdaterades 11.12 klockan 12.30. I den tidigare versionen stod det felaktigt att totalt 1,3 miljoner euro har reserverats till att restaurera Svartån.