Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ännu ingen långsiktig lösning för Villa Pentby i Karis

Från 2015
Uppdaterad 11.12.2015 11:54.
Äldre händer
Bildtext De äldre på Villa Pentby kan tvingas flytta.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vårdjätten Attendo har skickligt försökt spela ut alla andra, anser SFP-politikern Karl von Smitten i Raseborg. Men staden Raseborg tänker inte ge upp utan försöker sig på en motattack.

Det är ännu inte klart hur vården för de äldre på Villa Pentby i Karis ordnas efter 2019. Det som är klart är att vården för 60 klienter konkurrensutsätts för två eller tre år framåt.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg beslutade i går att konkurrensutsätta vården för ungefär 60 klienter för två år från och med september 2016. Avtalen skrivs sedan med en option för ytterligare ett år så de löper ut 2018 eller 2019.

Det nuvarande vårdavtalet med Attendo tar slut 31.8 2016 och samtidigt får staden inte längre fortsätta som hyresgäst i huset.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby.
Bild: Yle/Minna Almark

Det blev däremot inget beslut igår om ett nybygge för att ersätta Villa Pentby.

Attendo ska inte få monopol

Staden är mån om att den nuvarande aktören Attendo inte med hjälp av sin starka ställning kammar hem hela avtalet. Helheten spjälks därför upp så att också små aktörer kan delta i tävlingen, förklarar ordföranden för grundtrygghetsnämnden i Raseborg Karl von Smitten (SFP).

- Attendo är snart hyresgäst i fastigheten. Om vi konkurrensutsätter vården som en helhet blir det ingen konkurrens. De har skött om det på det sättet att de spelar ut alla andra.

Karl von Smitten var en av SFP:s röstmagneter i Raseborg
Bildtext Karl von Smitten (SFP)
Bild: Yle/ Marica Hildén

Det är högst sannolikt att i alla fall en del av klienterna på Villa Pentby måste flytta i slutet av sommaren 2016. Men det är alltså oklart om de också måste flytta när den första perioden är slut (2018 eller 2019) och det blir aktuellt med en ny konkurrensutsättning eller andra arrangemang.

Inte har vi möjlighet att börja bygga något skilt hus.

Förslaget om att bygga ett nytt hus behandlade nämnden inte utan i stället godkändes en rundare formulering. Frågan behandlas vidare nästa år och kommunen ska bevara sin kontroll över serviceproduktionen, målet är att "trygga hållbara lösningar inom äldreomsorgen som garanterar kommunens möjlighet att påverka hur servicen verkställs".

- Inte har vi möjlighet att börja bygga något skilt hus. Den möjligheten vi har är att någon annan får sköta vården på något annat ställe, förklarar von Smitten.

Priset kan stiga

Staden vet ännu inte vad det kostar att ordna vården på ett annat sätt än staden hade tänkt när förlängningen av hyreskontraktet på Villa Pentby ännu var aktuellt.

von Smitten befarar att vården kan bli betydligt dyrare än hittills.

- Det kan hända att de höjer priset. Om de använder sin monopolställning, kan de i värsta fall höja priset ganska mycket. Vi kan inte göra något.

Det är mycket enkelt De spelar ett hårt spel.

När von Smitten säger "de" avser han vårdbolaget Attendo som ska bli hyresgäst i Villa Pentby efter Raseborg. Attendo tolkar gamla avtal så att det hela tiden har varit klart att bolaget blir hyresgäst senast 2016.

Men staden hade ett färdigt avtal med husets ägare Tyvene om en fortsättning på hyresavtalet. Innan avtalet hann undertecknas, meddelade Tyvene att de trots allt inte hyr till staden utan Attendo blir ny hyresgäst. Orsaken till ändrade planer var tolkning av olika avtal och risken för rättsprocesser mot Attendo.

"Vi skulle förlora i rätten"

Men von Smitten gör det också klart att staden inte vill låta ett skickligt stort bolag styra hur vården ska ordnas. Staden har enligt von Smitten inte gjort något fel eller missat viktiga detaljer i det finstilta.

- Jag tror att staden gjorde allt rätt. Jag tror att staden bara inte förstod vad man har för partner att skaffa med. Det är en hård kapitalistisk partner som spelar ett spel där kommunen förlorar. Det är mycket enkelt.

Borde staden då inte dra Attendo inför rätta om staden har gjort allt rätt och Attendo inte har rent mjöl i påsen så som von Smitten och staden Raseborg tycker?

- Nej. Som jag ser det så förlorar då vi helt klart.

von Smitten säger att det enda tänkbara är att förhandla med Attendo. Men också det kan bli svårt tror han.

- Med den partnern får man ingen goodwill.

Artikeln uppdaterades under förmiddagen 11.12.2015 med kommentarer från grundtrygghetsnämndens ordförande i Raseborg Karl von Smitten (SFP).

Diskussion om artikeln