Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Chronos hus blir ett tusenårigt konstverk

Från 2015
Uppdaterad 11.12.2015 09:21.
Konstnärsduon IC-98 utanför Aaltopaviljongen
Bildtext Konstverket görs av IC-98, det vill säga, konstnärerna Visa Suonpää och Patrik Söderlund.
Bild: Ugo Carmeni

Ett hus som bebos av tiden, Chronos hus, blir ett nytt konstverk i Raumo.

Lönnströms konstmuseum genomför 2016-2017 sitt första samtidskonstprojekt. Det görs av IC-98, det vill säga, konstnärerna Visa Suonpää och Patrik Söderlund.

De två konstnärerna får ett gemensamt arbetsstipendium på 30 000 euro samt 70 000 euro för genomförande av projektet.

- Vi siktade på ett projekt som skapar någonting som inte tidigare upplevts, någonting nytt som kunde vara betydelsefull för människorna, säger Teea Hyytiä som är styrelseordförande för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse som driver museet i Raumo. IC-98 förstummade oss med sitt enkla men innehållsligt väldigt rika projektförslag.

Konstnärerna säger att de deltog i tävlingen för att Lönnströms var ett museum som äntligen beslutat att avstå från sina väggar.

- Det öppnar möjligheter att dryfta museets uppgift - och i vidare bemärkelse begreppet tid. Vi hade redan länge planerat ett projekt med arbetsnamnet Chronos hus, och det här kändes som rätt tidpunkt att genomföra det.

Chronos hus kommer att vara en typisk finsk gård, en sådan som allt oftare är obebodd. Efter att den lämpliga fastigheten hittats omges den med ett stängsel utan port och lämnas att bebos av tiden för tusen år. Konstnärerna låter tiden göra sitt.

Att fastigheten lämnas orörd ska de försöka garantera genom officiella tillstånd och avtal. Förutom att denna tidens hemvist dokumenteras innan den inhägnas kommer hela processen att dokumenteras och publiceras.

Chronos hus utmanar oss att dryfta dels hur tiden utplånar och samtidigt skapar nytt, dels också frågor kring ägande och vilken nytta det ger.

- Det som till en början låter enkelt visar sig kanske de facto vara komplicerat: Tänk bara till exempel på offentligt respektive privat ägande, äganderätt och hur den överförs, fredning av områden och nationalparker, hur natur och kultur blandas, avtal, tillståndsprocedurer och i sista hand nationella territorier, funderar Suonpää och Söderlund.