Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländska barn inte farligt feta

Från 2015
Pojke som spelar fotboll.
Bildtext De finländska barnen är inte alls så överviktiga och stillasittande som vi kanske har trott.
Bild: Yle/Emmi Bergvik

Till skillnad från vad många tror är barnen i Finland inte oroväckande överviktiga, sett ur ett globalt perspektiv. Barnen rör också på sig mycket i vardagen, visar en internationell jämförelse.

De finländska barnen är inte oroväckande feta eller lata, enligt en internationell undersökning där man jämför barns vikt och levnadsvanor i tolv länder.

Enligt den senaste ISCOLE- undersökningen är fetma hos barn ovanligast i Finland och vanligast i Kina. Bland de finländska barnen är 5,2 procent överviktiga, medan motsvarande siffra i Kina är 24,6 procent.

– Det har skett en massiv förändring i Kina under en generation. Plötsligt har barnen blivit feta, trots att de har helt normalviktiga föräldrar, säger professor i näringslära vid Helsingfors universitet Mikael Fogelholm.

Fetma inte så alarmerande i Finland

Över 7 000 barn i 10-årsåldern deltog i undersökningen. Förutom Finland deltog också Storbritannien, Portugal, USA, Kanada, Colombia, Brasilien, Kenya, Sydafrika, Indien, Kina och Australien.

En pojke cyklar med stödhjul på en tom väg.
Bildtext De finländska barnen rör på sig mycket i jämförelse med barn i andra länder.

– Resultaten visar att även om fetma har blivit vanligare i Finland, så har mängden överviktiga barn inte ökat i samma takt som i utvecklade länder i resten av världen, säger Fogelholm, som är den som har lett undersökningen i Finland.

Omkring 500 finländska barn deltog i undersökningen, som gjordes under åren 2012-2013.

– Jag vill inte förminska problemet med fetma, men de här resultaten fick mig att se på det med nya ögon. Vi behöver kanske inte vara så väldigt oroliga sett ur ett globalt perspektiv, säger Fogelholm.

Snabbmatskulturen tar över

I nästan alla länder som deltog i undersökningen fanns det fler överviktiga pojkar än flickor. Flickorna hade också hälsosammare matvanor än pojkarna.

Resultaten tyder på att de familjer som ofta äter på restaurang också har ohälsosammare matvanor. I barnfamiljer faller valet ofta på snabbmatsrestauranger med hamburgare eller pizza på menyn.

En hamburgare
Bildtext Hamburgare är populärt bland barnfamiljer.
Bild: Yle

– Barn som äter mycket hamburgare dricker också mycket läsk och äter mycket godis. Matvanorna förändras i en liknande riktning oberoende av var i världen barnen lever, säger Fogelholm.

Enligt honom kan man se en utveckling där de lokala matvanorna trängs undan samtidigt som snabbmatskulturen breder ut sig, speciellt i de utvecklade länderna.

Finländska barn är aktiva

De finländska och kenyanska barnen rör på sig allra mest, visar undersökningen. De kom i genomsnitt upp till en timme måttligt ansträngande eller ansträngande motion per dag. Pojkarna rörde på sig mer än flickorna.

– Tidigare har man överdrivit stillasittandet bland finländska barn. Jämfört med övriga länder är barnen här aktiva, säger Fogelholm.

Dessutom hade de finländska barnen, tillsammans med de colombianska, den aktivaste skolvägen. Över hälften av barnen sade att de promenerar till skolan varje dag, och en femtedel sade att de cyklar varje dag.

Mikael Fogelholm berömmer stadsplaneringen i Finland för att erbjuda barnen rikligt med motionsmöjligheter.

– Här finns en effektiv och trygg miljö som uppmuntrar barnen att vara aktiva och röra på sig, säger han.

Ohälsosamt med kort nattsömn

På en punkt i undersökningen klarar sig de finländska barnen däremot inte så bra. De sover ganska korta nätter, i genomsnitt går de och lägger sig klockan 22.46 och sover 8,6 timmar. Att sova för få timmar hänger ofta ihop med en ohälsosam livsstil.

– Barn som sover långa nätter mår i regel bättre och är smalare än barn som sover lite. Faktorer som ofta leder till övervikt är just en för kort nattsömn, en passiv fritid, för mycket tv-tittande och en inaktiv skolväg, säger Fogelholm.

Sovande fötter.
Bildtext Många av barnen sov korta nätter.
Bild: CC

Mängden motion mättes med hjälp av en rörelsemätare. I alla länder hade barnen på sig mätaren dygnet runt under den undersökta tidsperioden. Dessutom följde man med barnens längd, vikt, midjemått och fettprocent.

Minna Rinta-Tassi/ Yle Uutiset