Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Unicef: Raseborg är barnvänligt

Från 2015
Stadsdirektör Tom Simola firade barnens dag i Snåresalen i Ekenäs
Bildtext Stadsdirektör Tom Simola lyssnade till de unga på barnens dag i Ekenäs
Bild: Yle/Monica Slotte

Unicef Finland har gett Raseborg erkännande som barnvänlig kommun. Här får barnen vara med och bestämma om saker som berör dem.

Raseborg har under två års tid förverkligat Unicefs modell för en barnvänlig kommun.

Målet för modellen är att ta in barn i det kommunala beslutsfattandet. Man ska också bedöma hur olika beslut påverkar de unga.

- Barnens rättigheter överskuggas ofta av andra intressen eller av ett kortsiktigt ekonomiskt resonemang. En av orsakerna är en bristfällig bedömning av vilka konsekvenserna är för barnen, säger Marja-Riitta Ketola som är generalsekreterare för Unicef Finland.

Synliga i kommunen

Unicef önskar att det blir vanligare med barnvänliga arbetsmetoder. Förutom att barn och ungdomar blir hörda, är det viktigt att de olika nämnderna bedömer vilka följder olika beslut har för barnen.

- Många kommuner har redan utvecklat modeller för en bedömning av konsekvenserna för barnen och vi uppmuntrar Raseborg att utveckla sin modell, säger Ira Custódio som är sakkunnig vid Unicef.

Unicef Finland vill särskilt tacka för att Raseborg har främjat delaktigheten för barn och ungdomar i olika åldrar.

Lyhördheten viktig

I Raseborg har ungdomsfullmäktige hörts vid beredningen av välfärdsplanen för barn och unga. Och den nya skejtparken i Karis har uttryckligen förverkligats på de ungas initiativ.

På den internationella barndagen kunde grundskolornas femteklassare samtala med stadsdirektör Tom Simola om barnvänligheten i staden.

- Det gäller att hitta olika sätt att lyssna till barn och unga. Då kan allt fler delta, säger Ira Custódio.

Arbetet för barnen fortsätter

Erkännandet från Unicef är i kraft två år åt gången. Ett förnyande förutsätter att man fortsätter med utvecklingsarbetet.

- Barnens rättigheter blir inte färdiga på två år. För kommunerna är erkännandet ett tack för utfört arbete men också en förpliktelse att i fortsättningen lägga ännu större vikt vid barnens synpunkter, understryker Marja-Riitta Ketola.

Konceptet barnvänlig kommun baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter och Unicefs internationella modell för Child Friendly Cities.

Målet för modellen är att se till att barnens rättigheter stärks i kommunens beslutsfattande och vid organiseringen av tjänster.

Diskussion om artikeln