Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lärare måste bli bättre på att förstå invandrarelever

Från 2015
Uppdaterad 11.12.2015 18:18.
teckning på vägg i Kiilan koulu i Karis
Bildtext Alla lärare förstår inte de frågor som elever och föräldrar från andra kulturer kämpar med.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ju bättre kunskap lärare har om mångkulturalitet, desto bättre möjligheter har de att hjälpa elever med invandrarbakgrund. Det säger Emmanuel Acquah, som på fredagen disputerade för doktorsgraden vid Åbo universitet.

Många finländska lärare och lärarstuderande har dåliga kunskaper om invandrarelevers språk och kultur, och alla har inte ens intresse av att lära sig.

Emmanuel Acquah
Bildtext Emmanuel Acquah
Bild: Turun Yliopisto

- Redan i lärarutbildningen borde man ge kunskaper och verktyg åt lärarna, säger Acquah. Och kurserna borde vara obligatoriska. Det är för lätt att tycka att invandrarfrågor inte berör en.

Invandringen till Finland och Europa har ökat markant, och alla lärare stöter på elever med annan kulturell bakgrund. Acquah visar i sin avhandling hur utländska utbytesstuderande allmänt har en större beredskap att förstå dessa elever. I undersökningen deltog 83 lärarstuderande från 25 olika länder och 380 finländska lärare och lärarstuderande.

I januari utvidgas undersökningen till fler lärare, och Acquah skulle gärna jämföra hur svenskspråkiga lärare och lärarstuderande möter barn och föräldrar från andra kulturer.

- Finns det en större förståelse hos en minoritet för andra minoriteter? undrar Acquah.