Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Armbrytning om Havsgatan i Hangö

Från 2015
Uppdaterad 11.12.2015 19:25.
En bild över den plats där Hangö kunde få ett nytt hotell.
Bildtext Gågatan eller bilgata? Frågan om Havsgatan tycks aldrig vara slutbehandlad i Hangö.
Bild: yle/Petra Thilman

Frågan om Havsgatan i Hangö ska vara stängd för motorfordonstrafik under sommaren har igen tagit en ny vändning.

Nu har stadsstyrelsens ordförande, Jouko Kavander (SDP), beslutat att stadsstyrelsen tar över ärendet och föreslår att gatan är stängd för bilar under sommaren. Ärendet behandlas i stadsstyrelsen på måndag (14.12).

I bakgrunden är en långdans med många svängar.

Café Regatta vände sig i somras till tekniska verket och hoppades att gatan skulle stängas för trafik under sommarmånaderna. Orsaken är att det uppstår farliga situationer mellan fotgängare och bilar.

Först tyckte majoriteten i tekniska nämnden att det var ett bra förslag och godkände ansökan. Gatan skulle vara stängd. Gatan har under sin livstid i flera repriser varit stängd för trafik under sommarmånaderna. Stängningen skulle gälla sommaren 2016.

Men några månader senare ändrade nämnden ändå sin åsikt efter omröstning och beslutade att Havsgatan trots allt ska vara öppen för motorfordon året om.

Gatan är en så kallad gårdsgata där man får köra bil max 20 kilometer i timmen. Fotgängarna har förtur och får fritt röra sig var de vill på gatan.

Besvär påverkade nämnden

Först lämnades det in ett rättelseyrkande mot nämndens beslut. Yrkande godkändes inte.

Däremot ändrade sig nämnden plötsligt när ärendet kom upp som ett kommunalbesvär och nämnden skulle ge ett utlåtande i ärendet.

Nämnden motiverade sitt beslut att tillåta trafik med texten i besväret.

I besväret sade man bland annat att alla Hangöbor ska ha rätt att röra sig på stadens gator, att trafiken till badhuset går via Havsgatan och att alla ska ha rätt att njuta av havsutsikten på gatan.

Dessutom hör Havsgatan till detaljplaneområdet för Östra hamnen och Fabriksudden. I ett förslag har gatan märkts ut som gårdsgata med fordonstrafik året om.

Komplicerad process

Under processens gång hann ärendet ändå landa på Helsingfors förvaltningsdomstols bord. Där hade en person besvärat sig över nämndens första beslut att stänga gatan för trafik.

Domstolen vände sig till Hangö stad och bad om ett utlåtande av staden i ärendet. Nämnden kunde då bara konstatera att nämnden har ändrat sitt beslut och klargjorde ännu att om detaljplanen inte sist och slutligen slår fast något annat så ska Havsgatan bestå som gårdsgata med motorfordonstrafik året om.

Här kunde berättelsen ta slut, men då träder stadsstyrelseordföranden in och tar över ärendet till stadsstyrelsen. Styrelsen möts på måndag.

I beslutsförslaget till styrelsen på måndag lyfts igen Café Regattas oro för fotgängarnas säkerhet fram.

Då spa på Fabriksudden blir klart liksom semesterbostäderna går det bra att styra trafiken till simhuset och Fabriksudden via Torggatan istället för via Havsgatan, heter det i förslaget till stadsstyrelsen.

Eftersom det är fritt fram att cykla och promenera på Havsgatan kan alla Hangöbor fritt njuta av havsutsikten året om, står det också i texten.

Därför är det bäst att Havsgatan är stängd för annan motorfordonstrafik än service- och utryckningsfordon under sommaren. Andra tider på året är gatan en enkelriktad gårdsgata med körriktning från Boulevarden mot Torggatan.

Diskussion om artikeln