Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Intensivare övervakning av gösfisket i Borgå å

Från 2015
pilka, göspilke på borgå å
Bildtext Under vintern brukar göspilkarna vara många på Borgå å.
Bild: YLE/Stefan Härus

Borgå-Sibbo fiskeområde fortsätter sitt samarbete med polisen då det gäller gösfisket i Borgå å. Samtidigt stiger minimimåttet på gös.

Under hösten pågick ett rätt så omfattande tjuvfiske i ån. Borgå å utgjorde ett fredningsområde från och med augusti till och med slutet av november, då man endast fick pilka eller använda sig av metspö eller katsa. Trots förbudet förekom det också spöfiske under hösten.

- Polis och sjöbevakare gjorde under hösten ett par större razzior på Borgå å och några fiskare åkte dit för att ha fångat gös som inte nådde upp till minimistorlek, vilket ledde till böter, berättar Christian Lindén på Borgå-Sibbo fiskeområde.

Övervakningen fortsätter

Från och med första december är spöfiske igen tillåtet, men övervakningen kommer ändå att fortsätta.

- Vi har gjort upp en övervakningsplan och varje övervakare har fått ett visst antal övervakningstimmar, säger Lindén.

Också samarbetet med polisen fortsätter.

- Förhoppningsvis kommer vi att till och med kunna utveckla och intensifiera samarbetet med både polis och sjöbevakare, säger Lindén.

Gädda och gös i lådor med is.
Bildtext Gös och gädda i frysdisken.
Bild: YLE

Minimimåttet höjs

En ny detalj då det gäller gösfisket, är att minimimåttet på gös från årsskiftet höjs till 42 centimeter. Enligt förordningen är minimimåttet nu 37 centimeter, men de flesta fiskeområden i Finska viken har redan i många år tillämpat en gräns på 40 centimeter. I Borgånejden har yrkesfiskare tillämpat gränsen 37 centimeter.

- Nu när förordningen förändras, så kommer 42 centimeter att gälla för fritidsfiskare, medan gränsen ligger vid 40 centimeter för yrkesfiskare i klass 1 i Finska viken och det här fram till utgången av år 2018, säger Lindén.

Orsaken till förändringen är en förfrågan från fiskeguiderna om att höja minimimåttet på gös.

- Det är nog befogat att göra detta, eftersom fritidsfiskarna drar upp mellan 75 och 80% av gösfångsterna i Finska viken. Yrkesfiskarna står för max 25%, säger Lindén.