Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Svar: Yles strategi

Från 2015
Insändare
Bild: Yle

I sin ledare (ÅU 9.12) kritiserar Pär Landor tidtabellen för Yles strategi.

Borde Yle ha låtit utvecklingen avstanna för att Kommunikationsministeriet tillsatt en arbetsgrupp som funderar på Yles uppdrag?

Yles nya strategi Mitt bland oss gjordes eftersom den förra strategin var daterad 2012 och dess mål satta till år 2015. Strategin är inget politisk medel utan drar upp riktlinjerna för ledarskapet på Yle. För bolagets styrelse är strategin ett verktyg med vilket Yles verksamhet styrs och följs upp. Yles verksamhetsplaner, som görs varje år, grundar sig på strategin. I det här avseendet fungerar Yle på samma sätt som vilket som helst annat bolag.

I sin strategi fokuserar Yle på att modigt förnya sig, på samarbete med olika aktörer inom branschen samt på en effektiv och smidig verksamhet. Ett mediebolag som Yle kan inte stampa på stället: vi gör dagligen innehåll för finländarna och det är vår plikt att sätta upp mål för vår utveckling – oberoende av olika arbetsgruppers tidtabeller. Det är helt klart att vi kommer att spegla vår strategi mot den parlamentariska arbetsgruppens slutsatser.

Det är bra att Yles verksamhet synas och att det görs utifrån den nuvarande strategin och inte utifrån gamla planer. Men medievärlden och omvärlden förändras så snabbt att den strategi som skrevs 2012 redan gjort sitt.

Gunilla Ohls
strategidirektör, Yle

Det här svaret publicerades i Åbo Underrättelser 11.12.2015.