Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt försök att rädda flodpärlmusslan i Esse å

Från 2015
Uppdaterad 14.12.2015 19:46.
Björkfors i Esse å
Bildtext Björkfors i Esse å
Bild: YLE/Patrik Enlund

1,8 miljoner euro satsas nu på Esse å, Lappfjärds å och källflödena i Karvianjoki. Det handlar om projektet Freshabit som stöds av EU:s Lifefond.

I Esse å ska flodpärlmusslor flyttas till bättre livsmiljöer. Antalet flodpärlmusslor blir allt färre och nu försöker man återuppliva beståndet unga musslor. Glochidielarver av musslan samlas in, förs till Norge för odling och förs sedan tillbaka till ån.

Inom skogsbruket ska man vidta åtgärder som minskar på fastsubstanser som belastar ån och är skadliga för flodpärlmusslan.

Fiske i Lappfjärd

Lappfjärds å.
Bildtext Lappfjärds å
Bild: Yle/Roger Källman

I Lappfjärd å handlar det mera om fiskerinäring, ånaturens mångfald och översvämningsskydd. Myrar på skyddsområden kommer att återställas och vattenståndet i Haapajärvi höjs. Det ska bättre hålla kvar flödesvatten i avrinningsområdet.

I åns mellersta del ska dammområdet i Villamo iständsättas för fiskvandring och det minskar översvämningsrisken lokalt. Också fågelvattnen i Blomträsket i Kristinestad ska iståndsättas.

Freshabit-projektet pågår i sex år och budgeten är på 20 miljoner euro, varav Österbottens åar får 1,8 miljoner euro.

Det är en rad parter som ska se till att det blir gjort på rätt sätt. Bland dem hittar man Forststyrelsen, Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Finlands naturskyddsförbund och Uleåborgs universitet.