Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

S-gruppen löste in Sibbomark för ny logistikcentral

Från 2015
S-gruppens logistikcentrum i Sibbo
Bild: Inex Partners

S-gruppen äger nu hela området i Mårtensby i Sibbo, där gruppens nya logistikcentral byggs. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kommunens försäljningsbeslut i maj.

År 2011 fattade Sibbo kommun beslut om att sälja ett 39 hektar stort område av sin mark till S-gruppens Logistikcentraler.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Sibbos försäljningsbeslut i maj. Domstolen ansåg att beslutet hade fattats i felaktig ordning.

Nu är ändå hela planområdet i Mårtensby i S-gruppens Logistikcentralers ägo genom inlösningsförfarande. Bolaget betalade åtta miljoner euro som inlösningsersättning åt kommunen.

Byggandet av S-gruppens nya logistikcentral för dagligvaruhandel har pågått oavbrutet. Centralen blir färdig 2018.