Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Båtägare skiter i havet

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
mottagningsstation för toalettavfall,
Bildtext Gästhamnen i Åbo har en mottagningsstation för toalettavfall, men alla använder den inte.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Nästan hälften av båtfararna tömmer toalettavfall i havet.

Förbudet att tömma avfallsvatten från fritidsbåtar i havet eller insjöarna har varit i kraft i Finland allt sedan år 2005. Men enligt en enkät utförd av föreningen Håll Skärgården Ren och Tankvakt-projektet vid Åbo universitet så tömmer 46,8 procent av båtfararna fortfarande sporadiskt båtens toalettavfall i havet, och 4,8 procent gör det varannan gång.

I regel är båtfararna positiva till insamlingen av toalettavfallsvatten från fritidsbåtar. Fortfarande inverkar dock gamla vanor, felaktiga uppfattningar och tömningsstationernas skick på båtfararna och deras vilja att ta ansvar.

I Skärgårdshavet finns för närvarande elva flytande tömningsstationer för toalettavfall som underhålls av Håll Skärgården Ren. Enkäten om attityder riktades till de finländska segelsällskapens och Håll Skärgården Rens medlemmar.

Enligt enkäten var den huvudsakliga orsaken till att toalettavfallet tömdes i havet antingen att det inte fanns en tömningsstation i närheten eller att tömningsstationen av tekniska orsaker var ur bruk. En del upplevde det också svårt att docka vid den flytande stationen.

Uppskattningsvis producerar fyra båtfarare under en tvådagars båtfärd en toalettavfallslast som innehåller tillväxtpotential för cirka 20 kg alger i vattnet.

- Tömningsstationernas driftssäkerhet och användarvänlighet måste förbättras ytterligare. Ju fler båtfarare som blir besvikna när de anländer till stationerna, desto större sannolikhet att avfallsvattnet hamnar i havet, påpekar projektforskare Veijo Pönni vid Åbo universitets Brahea-center.

Tankvakter en lösning

Enligt pressmeddelandet så uppskattades Håll Skärgården Rens arbete för att skydda naturen i Finland. Tankvakt är ett av de viktigaste pågående projekten, och dess syfte är att utveckla mer ekonomisk avfallshantering och lösningar som svar på båtfararnas respons.

Sedan i somras har man på den flytande sugtömningsstationen vid Helsingholm använt en ultraljudssensor för att följa hur full tanken är på distans via nätet. På så vis får besättningen på Håll Skärgården Rens servicebåt realtidsinformation om tömningsbehovet på stationen.

- Tankvakt-systemet sparar tid och pengar, skonar miljön och gör det trevligare för båtfararna att använda sugtömningsstationerna. Målet är att införa systemet på alla tömningsstationer och alla avfallsstationer som ligger på besvärligt avstånd, förklarar projektledare Hanna Haaksi vid Håll Skärgården Ren.