Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stort missnöje med Attendos vård i Raseborg

Från 2015
Uppdaterad 18.12.2015 07:36.
Villa Stella i Ekenäs.
Bildtext Raseborg och anhöriga anser att personalstyrkan är för liten på Villa Stella i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

Det förekommer brister på Attendos äldreboenden i Raseborg. Staden klagar på personalbrist. Anhöriga säger att det är smutsigt och ont om mat. Attendo är av annan åsikt.

Personalbristen vid det resurserade äldreboendet Villa Stella i Ekenäs har varit ett ständigt problem sedan Attendo tog över vården av äldre med demens för två år sedan.

Juanita Moeds 102-åriga mamma Kyllikki Bengtström lider av demens och flyttade i början av 2014 till boendet i Gammelboda.

Klienter som tidigare pratade och rörde på sig sitter bara stilla nu.

― Juanita Moed

Enligt Moed får hennes mamma den basvård hon behöver. Men det är uppenbart att personalstyrkan inte räcker till för att tillgodose alla klienters behov.

- Personalstyrkan är helt klart för liten. Klienterna får inte tillräckligt med sysselsättning och hänger mest runt borden mellan måltiderna, säger hon.

Kyllikki Bengtström är 102 och bor på Villa Stella i Ekenäs.
Bildtext 102-åriga Kyllikki Bengtström tycker om att måla.
Bild: Juanita Moed

- Min mamma älskar att måla och kan ännu läsa rubrikerna i tidningen. Men det har hänt att personalen inte har tänkt på att tvätta hennes glasögon. Ibland har ingen heller tänkt på att tända lampan så att hon ska se ordentlingt.

Livsglädjen är borta

Kyllikki Bengtström hör till dem som flyttades från Folkhälsans demensavdelning på Blomsterhemmet till Villa Stella då Attendo vann upphandlingen.

Enligt Juanita Moed har flera av dem som flyttade börjat må sämre.

- Tidigare fanns det många rätt glada klienter med livslust. Men nu finns inte så mycket kvar av den livsgnistan. Sådana som tidigare pratade och rörde på sig sitter bara stilla nu.

Det verkar vara mera regel än undantag att det fattas personal på Villa Stella.

― Jeanette Pajunen

De som inte kan röra sig får sitta vid bordet utan sysselsättning mellan måltiderna, säger Moed.

- I och med att de inte har sysselsättning blir de allt mer apatiska. En del har troligtvis lugnats ned genom medicinering. Det är min slutsats efter det jag har sett.

200 arbetsturer saknar vårdare

Attendo bryter mot avtalet när det gäller personaldimensioneringen på Villa Stella, anser Raseborg.

- Attendo har inte klarat av att följa avtalet sedan Villa Stella öppnade. Det är svagt, säger grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

Staden har därför skickat en reklamation till företaget det här året och dragit av 25 000 euro för de saknade arbetsturerna.

- Men det verkar vara mera regel än undantag att det fattas personal på Villa Stella, säger Pajunen. Det gör att problemet blir mycket större.

Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.
Bildtext Jeanette Pajunen har talat med många missnöjda anhöriga.
Bild: Yle/Minna Almark

Stadens tjänstemän har granskat arbetsturerna på Villa Stella mellan april och oktober i år. I granskningen framkommer att det har fattats vårdpersonal från över 200 arbetsturer.

Sjukskötare har fattats från 57 morgonturer och 54 kvällsturer och vårdbiträden har fattats från totalt 80 arbetsturer.

- Attendo har satt det i system att ha för liten personal och man hörsammar inte staden då bristen påpekas. Det är ett stort problem.

Attendo: Tillräckligt personal på plats

Det stämmer inte att Attendo bryter mot avtalet och har för lite personal på plats, anser Attendos presschef Lauri Korkeaoja.

Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Supers rekommendationer är personaldimensioneringen på Villa Stella korrekt, säger han.

- Stadens uträkning baserar sig troligtvis på en tolkning av personalkraven som har tillkommit efter upphandlingen. Attendo har gått igenom saken med Raseborg år 2014 och återigen i svaret på reklamationen i oktober.

Anhöriga klagar på de äldre inte får tillräckligt med mat och att det är smutsigt.

― Jeanette Pajunen om Villa Pentby

Enligt Korkeaoja verkar åsikterna vara i linje med andra Attendokritiska åsikter som stadens tjänstemän tidigare har framfört i media.

- De är i sig inte förvånande, men eftersom de är felaktiga försöker vi rätta till dem.

Smutsigt på Villa Pentby

Det finns enligt Raseborg också flera problem med servicen på äldreboendet Villa Pentby i Karis.

Många anhöriga har under en längre tid vänt sig till staden med klagomål, säger grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

- Tidigare kom det klagomål om att klienterna inte får tillräckligt med rekreation. Men nu har det börjat komma mera klagomål om att de inte får tillräckligt med mat och att det är smutsigt.

Under hösten har Attendo meddelat att man har minskat på antalet städare i Villa Pentby från 2 till 1. Enligt Pajunen är det under inga omständigheter tillräckligt för en enhet med 61 klienter och fyra avdelningar

- Det förstår vem som helst att det aldrig kan räcka.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Flera anhöriga tycker det är ostädigt på Villa Pentby.
Bild: Yle/Minna Almark

Lauri Korkeaoja menar å Attendos sida att städresurserna på Villa Pentby räcker till.

- Både Attendo och konsulter inom städbranschen anser att städresurserna är tillräckliga på Villa Pentby och Villa Stella.

För tillfället granskar Raseborgs stads tjänstemän också den övriga personalsituationen på Villa Pentby.

Nöjda klienter på pappret

Korekaoja menar att det finns bra förutsättningar till rekreation både på Villa Pentby och Villa Stella. Han hänvisar också till de förfrågningar som har gjorts om hur nöjda klienterna är med servicen.

På Villa Stella var det allmänna vitsorden för vården och omsorgen 4,1 och på Villa Pentby 4,3 på en skala mellan 1 och 5.

- De synpunkter som staden framställer syns inte i våra förfrågningar.

Vattentrycket för lågt

Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen säger att det också har kommit klagomål om att vattentrycket i kranarna är väldigt lågt på Villa Pentby.

Enligt anhöriga har personalen meddelat att det beror på att man på det sättet sparar vatten.

På det här svarar Lauri Korkeaoja att Attendo alltid strävar till att agera så miljövänligt som möjligt och inte slösa vatten.

- Vattentrycket borde alltid vara tillräckligt högt för att det ska vara möjligt att sköta den dagliga tvätten och andra behov. Om det inte är möjligt ändrar vi på trycket.

Skäl att avsluta avtalet

Raseborg har nu sänt en ny reklamation till Attendo. Den handlar dels om personalbristen på Villa Stella, dels om bristen på städpersonal på Villa Pentby.

Staden har samtidigt kallat Attendo till förhandlingsbordet i medlet av januari.

- Förhandlingarna ska leda till att Attendo börjar följa det som står i avtalet med staden, annars kommer vi ingenvart, konstaterar Jeanette Pajunen.

Enligt Pajunen måste de äldre få den vård de behöver. I första hand hoppas hon att situationen rättas till. Om Attendo inte rättar till bristerna kan staden inte fortsätta avtalet som gäller Villa Stella.

- Om vi inte når en överenskommelse och de här olägenheterna inte rättas till så har vi rätt att avsluta avtalet.

Men Lauri Korkeaoja håller fast vid att Attendo inte bryter mot avtalet och att det därför inte kan avslutas.

- Vi försöker få saker och ting tillbaka på rätt spår genom förhandlingar och vi spekulerar inte i möjligheterna att dra staden inför rätta.

Smutsigt spel av Attendo

Raseborg har valt att nu prata öppet om problemen med Attendo eftersom man upplever att vårdjätten inte spelar rent spel.

- Vi har hittills haft ärendena som sekretessbelagda på grundtrygghetsnämndens möten eftersom vi har tyckt att vi vill vara schyssta mot vårdproducenten, förklarar Jeanette Pajunen. Då väntar vi oss att bli bemötta på samma sätt. Eftersom vi upplever att vi inte har blivit det så tycker vi att det är okej att gå ut och säga att vi har problem med producenten.

Raseborgs stad och Attendo har haft olika åsikter om hyresavtalet för Villa Pentby. Staden ville skriva ett långt hyresavtal med fastighetsägaren. Men enligt Attendo har det hela tiden varit klart att fastigheten fortsättningsvis ska hyras ut till vårdföretaget.

Fastighetsägaren Tyvene har meddelat att man inte vill riskera en rättsprocess och hyr därför ut Villa Pentby till Attendo.

Anhöriga får inte gehör för kritik

Juanita Moed besöker sin mamma på Villa Stella regelbundet. Hon är frustrerad över situationen och upplever den som låst.

- Det viktigaste är att försöka se situationen ur klienternas synvinkel. Och just nu är den inte bra.

Juanita Moed
Bildtext Juanita Moed.
Bild: Yle/Minna Almark

Moed har tidigare diskuterat olika brister med personalen och menar att hon har haft svårt att få gehör för sin kritik. Hon och hennes syster har i stället blivit hänvisade vidare till olika förmän som är svåra att få tag på.

Hon upplever att Attendo som företag har en likgiltig attityd.

- Det är ingen vits att påtala personalbristen eftersom det inte har någon effekt. Personalen får ta emot alla klagomål och det är fruktansvärt. De kan ju inte uträtta under utan mera resurser och pengar.

- Klienterna är offer, liksom de anhöriga och personalen.

Diskussion om artikeln