Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Centralkök läggs på is i Ekenäs

Från 2015
Specialdieter tillgodoses också i centralköket i Karis
Bildtext Raseborg har i många år funderat på hur kosthållet borde se ut. Karis centralkök fungerar bra och maten har blivit billgare.
Bild: Yle/Monica Slotte

Erfarenheterna från Karis nya centralkök skulle ge vägledning för kommande beslut om eventuellt storkök i Ekenäs. Men nu vill staden vänta med beslut tills man vet hur staden Raseborg kommer se ut år 2020.

Staden jobbar med en plan för hur och var Raseborg i framtiden ska ha service. Det påverkar kosthållet. Också den kommande vårdreformen kan ha en inverkan på var Raseborg behöver kök i framtiden.

Frågan om köksstrukturen ska behandlas av direktionen för intern service på torsdag (17.12).

Förslaget är att man inte går in för ett centralkök i Ekenäs i det här skedet utan utreder mindre effektiveringar.

Staden har fortfarande en uttalad strategi för köken som går ut på att antalet centralkök och tillverkningskök ska minskas.

Tenala-Bromarv kunde få centralkök

En konkret förändring kunde vara att centralköket i Höjdens skola i Tenala skulle få en mera central roll.

Köket skulle tillreda och leverera maten till utdelningskök. Tillverkningsköken i Tenala servicehem och Bromarvhemmet skulle alltså bli utdelningskök.

För att planen ska fungera måste köket i Höjdens skolas kök byggas om. Bland annat kunde köket ta i bruk hälften av den yta som kommunens gamla biblioteket använde sig av i skolan. Biblioteket har nu flyttat ut.

Andra beslut väntar

I förslaget till direktionen för intern service lyfts inga andra konkreta åtgärder fram än lösningen för Tenala och Bromarv.

I beredningen till förslaget listas ändå en rad möjliga åtgärder man kunde ta till.

Bildtext En möjlighet är också att köpa maten av en utomstående aktör.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Tillverkningsköket i Pojo kunde bli ett utdelningskök. Förutsättningen är att Karis centralkök kunde ta hand om tillverkningen av 400 portioner. De 35 matportionerna inom hemvården skulle däremot läggas ut på entreprenad i mars.

Ett centralkök i Ekåsen skulle kräva stora investeringar. Ett sådant centralkök skulle nödvändigtvis inte vara det allra klokaste eftersom det då inte ligger naturligt invid skolor eller andra enheter som behöver mat.

Istället kunde Seminarieskolans kök kunna fortsätta tillreda mat för sina elever, Rasebodaghem, Hakarinne-skolan samt ettorna och tvåorna i Ekenäs gymnasium.

Fiskarin koulu.
Bildtext På många platser klarar man sig med bara utdelningskök. Maten tillreds annanstans.
Bild: yle/Petra Thilman

Centralköket i Ekenäs svenska högstadium kunde producera mat för sina elever, gymnasiets treor samt Skogsgläntans och Båssaboda daghem.

I Snappertuna kunde man gå in för att i sin helhet köpa in matportioner från någon extern producent. Det samma gäller skolor och daghem i Österby och Västerby. Där kunde Österby skolas tillverkningskök bli ett utdelningskök liksom i Österbo daghem.

Sjukhusets kök

Redan tidigare har direktionen konstaterat att samarbetet med Västra Nylands sjukhus köksenhet Ravioli kunde bli ännu större.

I dagens läge köper Raseborgs stad 480 av de 800 portioner mat Ravioli tillverkar per dag.

Samarbetet med staden är en förutsättning för att Ravioli ska kunna ha en kosthållsfunktion på sjukhuset.

Grundtanken är att staden köper alla sina matportioner inom äldreboenden, bäddavdelningen, hemvården och för dieter i Ekenäs i framtiden av Ravioli.