Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skarp kritik mot Raseborgs upphandlingar - "Små företag har inte en chans"

Från 2015
Uppdaterad 17.12.2015 07:45.
Johan Törnqvist i Trävaruhuset.
Bildtext Johan Törnqvist upplever att staden inte lyssnar på företagarna.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Småföretagare i Raseborg har tröttnat på att de inte kan mäta sig med stadens krav när det gäller större byggarbeten i staden.

Som det ser ut nu är det omöjligt för de lokala företagen att ta sig an stadens byggprojekt, menar egenföretagaren Johan Törnqvist.

Törnqvist, ägare av järnvaruaffären Trävaruhuset, har länge engarerat sig i de lokala företagarnas rättigheter. Han har bland annat agerat ordförande för och varit aktiv i olika företagarföreningar. Under sin tid som lokalpolitiker passade han också på att driva småföretagarnas talan.

Fallet med psykiatricentret fick bägaren att rinna över för många av oss företagare.

― Johan Törnqvist

Enligt Törnqvist har företagare redan i många år diskuterat kommunala upphandlingar. Man har också fört fram önskemål om att Raseborgs stad skulle tänka mera på lokala företagare.

- Fallet med psykiatricentret fick bägaren att rinna över för många av oss, fortsätter han.

Törnqvist avser det planerade Psyke-huset vid sjukhuset i Ekenäs. Originalkraven som staden hade anses vara så höga att inget lokalt företag klarar av dem.

Ritning över huset som ska byggas där Ekenäs hvc finns nu.
Bildtext Kraven på det nya psykiatricentret blev för höga anser både lokala företagare och staden.
Bild: Arkkitehdit Siistonen / Raseborgs stad

Villkoren var bland annat att företaget skulle ha en dubbelt så stor omsättning som offertens värde och att man inom de senaste fem åren har förverkligat två dylika projekt.

- Som lokalföretagare hade man inte någon som helst möjlighet att delta, konstaterar Törnqvist.

Staden lyssnar inte

Hittills verkar företagarnas önskemål inte ha väckt något större gehör hos staden enligt Törnqvist.

- I många år har man försökt diskutera det här ärendet. I något skede tycker jag att man kunde skönja ett ljus i ändan av tunneln.

Exemplet med psykiatricentret och några andra fall tyder ändå på motsatsen, menar han.

- Visst har jag en förståelse för att kommunen ser att det är viktigt att de som bygger är stabila företag så att alla garantier är i kraft så länge som möjligt. Men vi har tidigare exempel på företag utifrån som gått under ganska snabbt efter att projektet avslutats.

Staden: I många fall har små företag vunnit

På staden förstår man frustrationen men håller inte med om att situationen skulle vara så illa som Törnqvist upplever den.

- Staden köper väldigt mycket av lokala företagare när det gäller mindre upphandlingar. I många fall har de lokala företagarna vunnit, så jag kan inte riktigt skriva under att vi alltid har för höga krav, säger Satu Wigren, upphandlingschef vid Raseborgs stad.

upphandlingschef Satu Wigren i Raseborg
Bildtext Satu Wigren upplever att det finns många exempel på då de mindre företagen vunnit med sina anbud.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon menar att det också finns en möjlighet för de mindre företagen att delta i större projekt.

- De kan ge ett delanbud och samarbeta med andra, förklarar Wigren.

"Kanske kraven var för höga"

Wigren kan ändå förstå att kraven ibland kan ses som för höga.

- Det är klart att ju värdefullare upphandlingen är desto högre är kraven, men det kan hända att de i vissa fall har varit för höga, till exempel i fallet med psykiatricentret.

- Samtidigt måste man komma ihåg att vi inte heller får ställa krav som gynnar de lokala företagen, påminner Wigren.

Hon upplever inte heller att företagarna har talat för döva öron.

- Det här är ett problem för alla småföretagare i Finland. Jag skulle säga att deras röst har hörts i samband med att upphandlingslagen revideras.

Wigren tror att den nya upphandlingslagen kommer att förbättra situationen för småföretagare.

- Den innebär att man ska dela mera på upphandlingarna så att det blir mindre enheter. Enligt förslagen kommer kravet på omsättning att kunna vara maximalt upphandlingens värde så det underlättar säkert också, förklarar hon.

Den nya upphandlingslagen ska träda i kraft nästa vår.

Radio Vega Västnyland

5:22