Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Översättningsstrulet vid ÅUCS under kontroll

Från 2015
Läkare skriver något på ett tangentbord.
Bildtext Brådskande patientutlåtanden kan oftast genast översättas.
Bild: Yle

Problemen med översättningarna vid Åbo universitetscentralsjukhus är under kontroll.

Väntetiden har förkortats avsevärt för de svenskspråkiga patienter som vill ha sina patientutlåtanden översatta till svenska.

För tillfället arbetar tre översättare med att översätta patientutlåtanden från finska till svenska, och enligt Anja Kylävalli, som leder enheten för experttjänster vid ÅUCS, löper arbetet väl.

- De brådskande patientutlåtandena kan vi oftast skicka iväg genast och de mindre brådskande översätts vanligen inom en månad.

I slutet av sommaren kunde det ta upp till ett halvår att få patientutlåtanden översatta till svenska på Åbo universitetssjukhus, vilket strider mot patienternas lagliga rättigheter.

Resursbristen fick också två översättare att säga upp sig på grund av för stor arbetsbörda.