Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Blivande mödrar kallas mer sällan till rådgivning

Från 2015
Spädbarnsfötter i en spjälsäng
Bild: vierdrie/stock.xchng

Nästan varje kommun har minskat på antalet rådgivningsbesök för gravida. Därigenom har man fått mer resurser att ta sig an blivande mödrar med specialbehov.

Nästan alla kommuner skurit ner på rådgivningsbesöken för gravida. Det visar en enkät, där Yle Nyheter frågat kommuner och samkommuner vilka ändringar mödrarådgivningen undergått sedan de nya rekommendationerna publicerades hösten 2013.

I snitt besöker varje kvinna numera rådgivningen mellan åtta och tretton gånger under graviditeten. Tidigare låg antalet besök mellan tolv och sexton. Den nya siffran motsvarar de senaste rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enkäten besvarades av 116 kommuner eller samkommuner.

Enkäten visar att man vid kommunerna är tillfreds med det nuvarande antalet rådgivningsbesök. Mängden uppfattas som tillräcklig då det rör sig om normala, riskfria graviditeter.

Fäder beaktas bättre

I enlighet me de nya rekommendationerna har många kommuner kunnat förlänga rådgivningsbesöken och införa omfattande hälsokontroller. Hembesök har också blivit vanligare.

Färre besök har gjort att rådgivningarna allt effektivare kan rikta sin hjälp till dem som är i speciellt stort behov av stöd. Dit hör kvinnor med sjukdomar, eller som har problem med sitt parförhållande, sin föräldraroll eller sin allmänna psykiska hälsa.

Den ökande andelen mödrar med invandrarbakgrund kräver också mer tid vid rådgivningarna.

Samtidigt har man genom att minska på rutinbesöken frigjort resurser till familjearbete. I många kommuner uppmärksammas papporna numera bättre vid rådgivningarna. Ytterligare uppgifter tillkommer då den nya lagen om faderskap träder i kraft vid årsskiftet.

Diskussion om artikeln