Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Thomas Wilhelmsson fortsätter som Yles styrelseordförande

Från 2015

Helsingfors universitets kansler, juris doktor Thomas Wilhelmsson, fortsätter som ordförande för Yles styrelse.

Av styrelsens medlemmar fortsätter kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, direktör Heikki Hellman, professor Laura Kolbe (styrelsens viceordförande), verkställande direktör Kirsi-Marja Laitinen och Senior Partner Ilkka Wäck. Senior Partner Tuomo Raasio lämnar sitt styrelseuppdrag vid Yle vid årsskiftet.

Rundradions förvaltningsråd utsåg Yles styrelse för år 2016 vid sitt sammanträde 16.12. Styrelsen inleder sin mandatperiod 1.1.2016.

Yles styrelse får en ny medlem, DI Jussi Karinen (60). Karinen är verkställande direktör på Jukab Oy och ett mångsidigt styrelseproffs. Han har varit verksam i flera styrelser för olika samhällsaktörer och över 15 olika företag.

Också personalens representant i styrelsen byter. Yles personal har utsett redaktör Arto Nieminen till personalens representant för styrelseperioden 2016–2018. Redaktör Raino Hurme har varit personalens representant i Yles styrelse åren 2002–2015.

Rundradions förvaltningsråd utsåg Yles styrelse för år 2016 vid sitt sammanträde 16.12. Styrelsen inleder sin mandatperiod 1.1.2016.

Yles styrelse har 5-8 medlemmar som väljs för ett år i taget. Enligt lagen om Rundradion Ab ska styrelsen bland annat välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det följande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman samt årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

Styrelsen utser också bolagets ansvariga redaktörer enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation. Styrelsen har också övriga uppgifter härledda från aktiebolagslagen. Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet samt utnämnings- och premieringsutskottet.

För mera information om Yles styrelse

För mera information:
Kimmo Kivelä, ordförande för Rundradions förvaltningsråd, tfn 09 432 3075, kimmo.kivela@riksdagen.fi